Procházku zvládne i slabší turista, pokud zanechá auto na miniaturním parkovišti za mostem v Zadních Hamrech a vydá se po Tolarské cestě. Pozůstatky kaple z let 1730-31 nemůže minout. Navíc přímo v místě stojí dřevěný kříž a informační tabule, která návštěvníkům přiblíží samotnou historii Křížkova. Po dostatečném užití si atmosféry zdejšího místa včetně výhledů je možno pokračovat k dalšímu turistickému přístřešku.

Pokud si však chce návštěvník užít nádhery Lukášových vodopádů, musí právě zde z poměrně schůdné cesty sejít vpravo dolů až do lesního údolí, odkud se mu rozhodně nebude jen tak chtít zpátky, neb zdejší potoční kaskády stojí opravdu za to. Po návratu na Tolarskou cestu se pak o kus dále rozhodne, jestli po ní dojde až do Hamrů, odkud se bude vracet pro zaparkované auto dlouhý kus cesty po silnici, nebo časem odbočí na žlutou turistickou trasu. Po ní dojde sice též k silnici, přesně k rozcestníku Zadní Hamry, ale cestou do kopce k vozu mine další zajímavost, jakou je bývalá papírna či malá vodní elektrárna Gustavsthal. Provoz je zde minimální a procházka je to opravdu příjemná.

Monika Šavlová