Město získalo na stavbu lávky dotaci ve výši 82 milionů korun. Celková cena za lávku je 120 milionů korun. Na lávku, která desítky let spojovala Švédský vrch s Chebem čekali obyvatelé nejen Chebu, ale i dotčené čtvrti několik let. Před třemi lety musela být kvůli havarijnímu stavu zbourána. Její šířka bude nyní tři metry, a umožní pohyb pěších i cyklistů. V porovnání s původní lávkou bude směrem ke Švédskému vrchu zhruba o 100 metrů prodloužena. Díky tomu bude na obou koncích zajištěn bezbariérový přístup. Nová lávka bude rovněž osvětlena LED pruhem umístěným na bocích pod madlem.