Délka toku měří 4 km, plocha povodí je 9,2 km². Potok pramení ve Smrčinách v nadmořské výšce 505 m, asi 1,3 km od česko-bavorské hranice. Jeho pramenný rybníček se nachází západně od Svatého Kříže, osady okresního města Cheb. Teče severním směrem mezi loukami a poli při okraji přírodního parku Smrčiny. Protéká soustavou rybníků a osadou Pelhřimov. Před železniční tratí a zastávkou Cheb-Skalka opouští Smrčiny a vtéká do Chebské pánve. Na chebském sídlišti Skalka mizí v zemi a potrubím pokračuje k řece Ohři, do které se zprava vlévá pod vodní nádrží Skalka. 

Martin Straka