Pro své blahodárné účinky díky vysokému obsahu minerálů a hojnému obsahu kyseliny uhličité přitahoval pramen odjakživa významné návštěvníky, jako byl kolem roku 1618 markrabě Christian z Bayreuthu, kolem roku 1626 markraběcí kancléř, kolem roku 1663 saská kurfiřtka a její kurfiřt vévoda Johann Georg III včetně dvora. Kolem roku 1805 sem zavítala královna Luisa Pruská a král Vilém III., doprovázeni svým synem, pozdějším císařem Vilémem I., kolem roku 1835 tady pil princ Friedrich Saský spolu s manželkou princeznou Bavorskou. A roku 1844 se sem přijel napít bavorský korunní princ a bavorský král Max.

První zmínka o stáčení kyselky do lahví pochází z roku 1799. V roce 1929 město v údolí Ohře zřídilo zřídelní pavilón. Bohužel stáčení kyselky se nakonec stalo nehospodárné. A tak v 19. století skončilo. Dnes vyvěrá zcela volně v malém pavionu u řeky Ohře. Předpokládá se, že minerální podzemní voda kromě slídovcem, který obsahuje, protéká rovněž wunsiedelovským mramorovým pásmem, který vodu typicky zásobuje vápníkem a hořčíkem. Vulkanický plyn oxid uhličitý stoupající z vnitra země vyvěrá z hloubky Chebské pánve do vod proudících ve skalních roklinách a zde se odděluje jako kyselina uhličitá. Kromě kyseliny uhličité se z hornin rozpouští minerální látky, kromě již zmíněných látek způsobujících tvrdost vody především železo a mangan.

Díky své hlavní chemické složce se minerální pramen může pyšně řadit do skupiny severobavorských a českých uhličitých kyselek. Chemická analýza ukazuje, že voda z Karolínina pramene obsahuje přibližně 800 mg/kg rozpuštěných pevných látek. Mezi jednotlivými složkami vede vápník a hořčík ve skupině kationtů a hydrogenkarbonát ve skupině anionů. Tvrdost vody odpovídá 24,5, což znamená, že jde o tvrdou vodu. Pozoruhodný je u kationtů rovněž velice vysoký obsah železa a manganu. Rozhodující látkou je však volný oxid uhličitý, jehož obsah činí 2638 mg/kg, a tak přesahuje pro kyselky požadovanou minimální hodnotu 1000 mg/kg skoro o dvojnásobek. Výsledky analýzy ukazují, že u Karolínina pramene se jedná o železitou kyselku. 

Léčivé účinky minerálního pramene mají význam zejména pro osoby s vleklými revmatickými problémy a s potížemi s dnou.

Kationty na litr:

sodík: 26,80 mg, draslík 2,94 mg, hořčík, 47,90 mg, vápník 96,10 mg, mangan 0,68, železo 22,80 mg.

Anionty na litr:

chloridy 16,19 mg, sulfáty 48,14 mg, hydrogenkarbonát 573 mg. 

Zaslal Miroslav Dvořák. Děkujeme.