Má rozlohu 338,5 hektarů. Maximální hloubka je dvanáct metrů a objem přehrandí nádrže je 19,555 milionů metrů krychlových. 

Nádrž byla vybudována v letech 1962 – 1964 za účelem zásobování vodou průmyslových podniků a elektráren níže po proudu a jako ochrana proti povodním. Vedlejšími účely jsou výroba elektrické energie v Malé vodní elektrárně Skalka. Na březích nádrže leží osady a obce Skalka, Podhoří, Cetnov, Bříza a Pomezí nad Ohří.

Přes nádrž u hranic vede most silnice I/6. Nádrž rovněž plní funkci protipovodňové ochrany města Cheb. 

Velkým problémem je prakticky každoroční přemnožení sinic, které po většinu letní sezony znemožňuje koupání. Výskyt sinic od roku 2012 omezí výstavba nové kanalizace v Pomezí nad Ohří. Velké množství fosforečnanů, které rozmnožování jednobuněčných řas podporují, obsahují usazeniny na dně nádrže, při zvýšení hladiny Ohře na německé straně se vymývají sloučeniny fosforu z meandrů řeky.

Příspěvek zaslala Eva Šplíchalová. Velice jí děkujeme.