Tentokrát bude bramborový. Název je Bramborobraní.Tato akce připomínající chebské Vincentské(hruškové) slavnosti, které se v minulostiv Chebu pravidelně konaly, se již stává tradicí ajistě si najde své návštěvníky i letos. V jejím rámcibude výstavkou prezentována podzimní sklizeňa budou nabízeny ochutnávky i prodej regionálníchkulinářských specialit. Chystáme také tradičníkulinářskou soutěž a výtvarnou soutěž proděti se slavnostním vyhodnocením. Po celý dendoprovodí akci kulturní program zahrnující výtvarnédílny, divadelní představení a jiná uměleckávystoupení.

Za příspěvek děkujeme kolektivu Muzea Cheb