Prostranství bývalo zarostlé. Před pár lety ho ale město Cheb nechalo zrevitalizovat. Vedle toho došlo v lokalitě bývalé plovárny a navazujícím území směrem k vyhlídce Egerwarte k parkovým úpravám, doplnění mobiliáře nebo dobudování cestní sítě. Vznikly zde nové cesty, bludiště anebo zavěšená lávka, upravilo se také okolí vyhlídky Egerwarte. V území je několik informačních tabulí o historii území, o živočiších, kteří zde žijí anebo také o geologických zajímavostech. Podle kronik se tady často procházel básník Johann Wolfgang von Goethe, proto území nese jeho jméno. 

Cestami dojdete až k výhlídce Egerwarte, neboli Chebské stráži. Cesty vedou smíšeným lesem s převahou dubu a borovice, který byl původním porostem v minulosti na Chebsku. Egerwarte je empírový vyhlídková altán, který byl postaven dávno před napuštěním přehrady. Tehdy stál vysoko nad řekou a také o mnoho převyšoval okolní stromy. Po vzniku přehrady voda vystoupala a stromy altán téměř přerostly, ale stále je z altánu krásný výhled do zatopeného údolí řeky.

Dál pak dojdete k hotelu Stein, kde uvidíte i několik zvířat ve výběhu. Na ekofarmě hotelového komplexu Stein má každý možnost přiblížit se na dosah mnoha tradičních i netradičních hospodářských zvířat a dozvědět se něco o jejich způsobu života a jejich potřebách. Prohlédnout si tu můžete skotský náhorní skot, kamerunské kozy, kamerunské ovce, pštrosy africké, emu australské, lamy krotké, poníky a minishetlandské pony, koně, králíky, morčata, psy a kočky. 

Zaslal Miroslav Šindelář. Děkujeme.