Upravenou krajinou na březích řeky Ohře vás provede naučná stezka Poohří, která je 3,5 km dlouhá. Její začátek najdete u Písečné brány za vchodem do Areálu Krajinka pod chebským hradem u krytého dřevěného mostu na pravém břehu. Celkem deset informačních tabulí seznamuje návštěvníky s přírodou, historií a zajímavostmi Poohří, mimo jiné i s vodním dílem Skalka nebo se smírčími kříži, kterých je na Chebsku rozeseto mnoho a jsou pro tento kraj typické. Terén je nenáročný, vhodný i pro kočárky a cyklisty. Stezka kopíruje červenou turistickou značku.

Příspěvek zaslal Miroslav Šindelář. Velice mu děkujeme.