Podhradí leží po levé straně Ašského potoka přibližně 5 kilometrů severně od Aše, v nadmořské výšce 562 metrů. Obec se rozkládá pod ostrohem, na němž stojí zbytky hradu Neuberg ze 13. století.

Podhradí bylo před druhou světovou válkou samostatnou obcí, poté tvořilo jednotnou obec spolu s vesnicemi Doubrava a Kopaniny. V roce 1975 bylo připojeno k Aši, a od roku 1990 je opět samostatnou obcí.

K Podhradí patří samota Marak, ve které stojí 12 domů. V minulosti patřily k Podhradí také usedlost se zámkem Smrčina a vesnice Elfhausen a Kamenná, z nichž Elfhausen již samostatně neexistuje a Kamenná dnes spadá pod obec Krásná.

První zmínka o obci pochází z roku 1288, kdy císař Rudolf Habsburský předává hrad Neuberg jako léno pánům z Plavna poté, co jeho majitel, Albrecht z Neubergu umírá. Plavenští léno obratem převádějí na Neubergy příbuzné se zemřelým Albrechtem. Za vlády Karla IV. byl hrad napaden a rozbořen. Později byl však opraven. V roce 1392 zdědil Podhradí Konrád ze Zedtwitz, jenž byl manželem Hedviky z Neubergu. Podhradí se stává centrem vlády Zedtwitzů na Ašsku. Ti postupně skupují většinu ašského území. V roce 1422 vyjímá císař Zikmund Lucemburský všechna Zedtwitzká území ze soudních pravomocí města Chebu. Vyjadřuje tím vděčnost za to, že se Zedtwitzové neúčastnili husitských válek.

Hrad Neuberg je hradní zřícenina, která je nejstarší památkou na Ašsku. Nachází se v obci Podhradí u Aše v okrese Cheb. Do dnešní doby se zachovala pouze 22 metrů vysoká kruhová věž.

Příspěvek zaslala Jana Truhlářová. Velice jí děkujeme.