Náměstí ve tvaru pravoúhlého trojúhelníku je orientováno přibližně severojižním směrem, jeho délka je přibližně 250 a šířka (v nejširším místě) 80 metrů. Na severní straně je ohraničen historickými domy (včetně Pachelbelova domu) a Špalíčkem.

Jižní konec náměstí symbolicky uzavírá Brána času. Náměstí je pojmenováno po králi Jiřím z Poděbrad, který zde na sjezdu v dubnu 1459 uzavřel smlouvu se saskými vévody a při té příležitosti vyjednal zásnuby své dcery Zdenky s Albrechtem, synem Fridricha II., a svého nejmladšího syna Hynka s Uršulou, dcerou kurfiřta Viléma III. Saského. Vilém Saský se za to zřekl nároků na český trůn, Jiří vyměnil česká léna v Sasku za některé hrady a města, jako napříéklad Most, Duchcov a Osek, které dosud drželi saští vévodové.

Domy Špalíčku, vzniklé z někdejších kupeckých a masných krámů, na náměstí postupně vznikaly již od 13. století a jejich půdorys je od 15. století v podstatě zachován až do dnešní doby. Zbořena byla, a to až v roce 1809, jen třetí řada domů, která stála na západní straně náměstí. Tento bizarní komplex dřevěných domků časem nahradily kamenné stavby s přístavbami horních pater s hrázděnou konstrukcí. Název Špalíček pak vznikl ze slova „stock“ a připomíná buď stavbu na malém prostoru nebo řeznický špalek. Svého času však dokonce hrozila demolice celého komplexu, a to v období rekonstrukce města v letech 1956 – 1962. Soudruzi po touze bořit nakonec odolali a roku 1960 přistoupili k řešení, kdy obvodové zdivo zavěsili na železobetonovou kostru. 

Významnými objekty jsou skupina historických domů ze 13. století Špalíček, renesanční Herkulova kašna, Pachelbelův dům, v němž byl zavražděn Albrecht z Valdštejna, Muzeum Cheb, socha David a Goliáš sochaře Jaroslava Róny, historické domy Schirdingerův a Gablerův, Stará a nová radnice s galerií výtvarného umění, Retromuseum Cheb, Rolandova kašna.

Zaslala Jana Dvořáková. Děkujeme.