Tato oblast historického Sooského lesa o rozloze 221 hektarů byla za národní přírodní rezervaci prohlášena roku 1964. Veřejnosti je ovšem prostřednictvím 1,2 kilometru dlouhé, podlážkové naučné stezky opatřené informačními tabulemi přístupná pouze dílčí část rezervace. Sooská oblast představuje rozsáhlá rašeliniště a slatiniště, kde v mofetách, vyvěrá velké množství minerálních pramenů a čistý oxid uhličitý.Naučná stezka vede po dně vyschlého jezera, jež bylo kdysi plné slané minerální vody. V Soosu po něm zůstala skutečná evropská rarita - křemelinový štít. To je erozí zbrázděný nános křemeliny, zbytky schránek jezerních řas rozsivek usazených na dně jezera, pokrytý žlutou a bílou vrstvou vysrážených minerálních solí zde vytváří fascinující obraz měsíční krajiny.

Jana Němcová