Po zajímavém úvodním slovu předsedkyně klubu  MUDr. Věry Procházkové, následovala zpráva př. M. Zbořila o hospodaření. A pak už následovala čilá debata, neboť jedním z hlavních bodů bylo zabezpečení přípravy na letošní, již tradiční výstavu skalniček, kaktusů, aj. Příprava výstavy není vůbec jednoduchá, je třeba dopravit materiál, připravit rostliny, zajistit služby, propagaci aj. Každý člen musí předem vědět, kdy a kde bude jeho místo, aby byl zajištěn bezproblémový průběh akce.

Nemáme ale pouze starosti, máme také radosti. Není to jen radost z vlastní rozkvetlé zahrady, ale těšíme se i na společné klubové akce.

Ať už se jedná o výlety - nejen za květinami, ale i za krásami naší vlasti. Oblíbené jsou i vzájemné návštěvy zahrad členů, kde se lze pokochat krásou přírody a zároveň načerpat inspiraci. Velmi úzká je také spolupráce s s plzeňskými skalničkáři, kteří nás často zvou na jejich akce i výlety. Této výzvy rádi využíváme.

Ale zlatým hřebem přece jen zůstává celodenní společenské setkání všech členů, které je vyvrcholením naší činnosti. 

V závěru jednání schválila členská schůze tento plán činnosti:  

1. Příprava a realizace výstavy , termín 12.-14. května 2023 u OC Tesco.  2. Společenské setkání 3.6.2023 v Karlových Varech u př. Karin Skořepové  3. Zájezd 5.8.2023 Botanická zahrada Teplice a okolí.  4. Podzimní setkání Nejdek.

Ještě bych si dovolila pozvat mezi nás další zájemce, kteří mají také nějakou zahrádku, květinový koutek, nebo pěstují kaktusy a sukulenty, milují přírodu a k tomu mají 

tak zvaný ,,zelený palec,,. Zvažte, prosím, vstup do našeho spolku a zažijte s námi společné nadšení. Přihlásit se můžete na stránkách www. erica-nejdek-skalnickari.cz,

nebo přímo na naší výstavě.

Za klub skalničkářů zaslala Božena Bařtipánová. Děkujeme.