1. Valná většina obyvatel preferuje zábavu před prací.

  2. Tradiční role otců jako živitelů rodiny je zpochybňována, množí se rozvrácené vztahy  a svobodně žijící matky bez otců.

  3. Senioři jsou zanedbávání. Lidé pečují o domácí mazlíčky více než o svoje staré rodiče.

  4. Literatura a umění se stávají bezduchým. Vytváří se planá zábava za každou cenu. Takzvaná umělecká díla jsou ošklivá, nevkusná, nic neříkající, ale přesto za ně bohatí zaplatí horentní sumy.

  5. Čestná vojenská služba vlasti je odmítána, zpochybňována vysmívána a posléze zákonem zrušena. Armádu tvoří  nájemní žoldnéři.

  6. Lidé pilně pracující jsou zesměšňováni a jako vzor se staví prázdní pokrytci, populisté,   pochybní umělci  a takzvané

celebrity.

  7. Daňové zatížení obyvatelstva stále roste a stát přerozděluje neúměrně vysoké částky. Lidé se nebojí nepracovat, protože stát se o ně vždy nějak postará.

  8. Úroveň vzdělání rapidně klesá.

  9. Státní dluh roste do nikdy nesplatitelné výše.

 10. Přestává se vyrábět a pěstovat, protože výroba doma je moc drahá a potraviny  a výrobky se dovážejí ze satelitních zemí.

 11. Kdo se dostal do pozice, kde může ze státního krást, většinou tak činí. Postižitelnost těchto zločinů je velmi malá.

 12. Početí a výchova dětí je vnímáno jako obtěžující a dětí se rodí stále méně.

 13. Léty osvědčené mechanizmy, chránící poctivé před podvodníky, náhle selhávají.

 14. Veřejné funkce se stávají předmětem kořisti zisku. Udělují se za úplatky, a kdo je získal, chce z nich kořistit, aby se  mu vložený úplatek několikanásobně vrátil.

 15. Staletími předků prověřené hodnoty - jako je čest, smysl pro povinnost, zodpovědnost, nadšení pro práci, pro dobročinnost, zápal pro věci veřejné, jsou vysmívány a zesměšňovány.

16. Šíří se cynismus.

17. Šíří se plýtvání, nestřídmost, znevažování znalostí, dovednosti a poctivé práce.

18. Do země přichází velké množství cizinců.

19. Politikové nadbíhají i luze, která si vynucuje zábavu a státní podpory (chléb a hry)

20. Občané stále na všechno nadávají.

Text napsal britský historik Edward Gibbon, autor knihy " Úpadek a pád římské říše",

která vyšla v roce 1776.

Další své zamyšlení poslal Miloslav Smola