Závěrem května uspořádalo tematický den KARO e.V. ve spolupráci s Městem Aš a Innocence in Danger e.V. Mezi zúčastněnými se nacházeli zástupci ašských základních škol, Městského úřadu Aš a Města Aš, Městské policie Cheb a Aš, ROZKOŠ bez RIZIKA z.s., Světlo Kadaň z.s., Klubík štěstí denní stacionář z.ú., Centra na podporu integrace cizinců pro Karlovarský kraj, Colorido e.V. Plauen, KARO e.V.

V první části akce proběhla odborná diskuze a workshop pod vedením ředitelky Innocence in Danger e.V., Julia von Weiler, která poskytla intenzivní úvod do tématu ochrany dětí online a osvětu k tématu, a mimo jiné pracovala s účastníky na následujících otázkách: Jaké příležitosti a rizika nabízí internet? Jaké tipy a doporučení k činnosti mohou profesionálové zavést ve své práci na ochranu dětí? Během workshopu živě a názorně zprostředkovala alarmující vývoj, který s sebou pro děti a mladé lidi přináší rychle se rozvíjející používání digitálních médií, a především všudypřítomné nízkoprahové možnosti, jak se obrátit ve vážných nebo podezřelých případech na důvěryhodné kontaktní osoby a profesionály. Pouhé vyžadování zvýšené mediální gramotnosti však nestačí! To by znamenalo, že bychom přenesli odpovědnost za dynamiku, která se vyvíjí v digitálním prostoru, na děti/mládež. Spíše by se měly trénovat „sociální dovednosti v mezilidských interakcích v digitálním prostoru“, požaduje Julia von Weiler. „Vzdělávání a intervence jsou vždy otázkou přístupu…“ Zvyšování povědomí o skutečných nebezpečích sexuálního zneužívání prostřednictvím online kanálů se musí naléhavě stát středem zájmu občanské společnosti a politiky.

Vlak Lemkin.
Vlak Lemkin zastavil v Mariánských Lázních, připomíná genocidu ve Rwandě

Innocence in Danger je nezávislá mezinárodní nezisková organizace, která sdružuje internetové specialisty, právníky, organizace na ochranu dětí, veřejné činitele, politiky a národní akční skupiny s cílem zvýšit povědomí veřejnosti v oblasti sexuálního zneužívání dětí a mobilizovat lidské, technické a finanční zdroje. Cílem organizace je celosvětově chránit děti před zneužíváním, zejména na internetu.

Julia von Weiler se tématu „sexuálního násilí na dětech a mladých lidech“ věnuje od roku 1991 v různých ambulantních a ústavních zařízeních péče o děti a mládež. Od roku 2003 stojí v čele Innocence in Danger. Je autorkou různých (odborných) článků, a také aktualizované příručky pro rodiče „Im Netz - Kinder vor sexueller Gewalt schützen" (2014), kde popisuje taktiky, které pachatelé používají na internetu, a dává rodičům praktické tipy, jak své děti chránit.

Dále zazněla prezentace odborníků, Mgr. Františka Cibulky, DiS., vedoucího sociálního odboru MěÚ Aš a přednášejícího předmětů Sociální patologie a prevence a Základů práva na SZŠ a VOŠ Cheb, který mimo jiné celodenní akci moderoval, a Bc. Zdeňky Drozčákové, DiS., s dlouholetou praxí na odd. SPOD MěÚ Cheb, sociální pracovnice KARO e.V, na téma Sexuální a mravnostní trestné činy v ČR.

Ve druhé části následovalo veřejné promítání filmu „V síti“ (2021). „V SÍTI“ dokumentuje ve strašidelných obrazech to, co se děje téměř všude na světě. V SÍTI je filmový experiment, který osvětluje tabuizované téma zneužívání dětí a mládeže na internetu: tři dospělé herečky, tři dětské pokoje, 10 dní a 2458 mužů s jasnými úmysly.“

Dřevěnou prolézačku v odpočinkovém zákoutí využijí děti i k opakování matematiky
Dřevěnou prolézačku v odpočinkovém zákoutí využijí děti i k opakování matematiky

Po promítání filmu proběhla diskuze s účastníky tematického dne, Julií von Weiler, Innocence in Danger e.V., a ředitelkou KARO e.V., Cathrin Schauer-Kelpin, „která byla mimo jiné mnohokrát za svou práci nominována a oceněna, a je autorkou knihy „Kinder auf dem Strich. Bericht von der deutsch-tschechischen Grenze“ (2003), kde „podává ucelený obraz sexuálního vykořisťování dětí a žen převážně německými sexuálními turisty. Příspěvky a kapitoly k četným pojednáním o práci a zkušenostech KARO e.V. byly publikovány v různých publikacích“. Organizace KARO e.V. se od roku 1994 angažuje v boji proti nucené prostituci, obchodování s lidmi a sexuálnímu vykořisťování dětí. Cílem sdružení je nabízet ochranu a pomoc dětem, mladým lidem a ženám, které zažily fyzické, psychické a/nebo sexuální násilí.“

Cathrin Schauer-Kelpin v rámci diskuze poděkovala účastníkům za to, že „vydrželi“ nepřikrášlené zobrazování šokujících skutečností. „Boj KARO e.V. proti sexuálnímu vykořisťování nezletilých je již 30 let smutnou, ale skutečnou součástí naší sociální práce. Při výměně názorů s dětmi a mladými lidmi se dozvídáme, že iniciace sexuálního násilí prostřednictvím sociálních médií hraje stále větší roli.“ KARO e.V., sdružení z Německa s pobočkou v České republice, již léta poskytuje nízkoprahovou pomoc a prevenci v příhraničních regionech.

„Jako Němci se považujeme za zodpovědní: Od začátku 90. let to byli téměř výhradně Němci nebo pachatelé, kteří cestovali do sousedního pohraničního regionu, aby tam zneužili a sexuálně vykořisťovali děti a ženy,“ řekla Cathrin Schauer- Kelpin během pódiové diskuse.

Důležitost tohoto tématu a vnímání rizik dětmi vyjádřila také Veronika Zahradníčková, DiS., sociální pracovnice KARO e.V.: „Když jsem tento film shlédla poprvé před 4 lety, neměl na mě zhluboka tak velký dopad jako dnes, kdy se této problematice ve své práci věnuji. Tímto bych chtěla poukázat na to, že s dětmi je potřeba na tomto tému pracovat dlouhodobě a intenzivně, aby si automaticky uvědomovaly míru nebezpečí, které na ně číhá na sociálních sítích a internetu, a uměly se ochránit. A to jak samy svým přístupem, či vyhledáním odborné pomoci.“

Česko-německý fond budoucnosti podpořil akci poměrným financováním a Město Aš jako kooperační partner zpřístupnilo prostory v Kulturním centru LaRitma. Tým profesionálních překladatelů zajistil průběžné simultánní tlumočení. A v neposlední řadě patří poděkování českému a německému týmu KARO e.V. za perfektní rozsáhlou přípravu celého tematického dne a dodavateli prvotřídního cateringu CroCro Cheb.

Zdeňka Drozčáková