Kostel byl nejstarší stavbou ve Wunsiedelu, a byl zasvěcen svaté Kateřině Alexandrijské. Doba jeho výstavby není známa, ale poprvé byl zmíněn v odpustkovém listě, který 1. října 1364 zpečetilo 14 arcibiskupů a biskupů. V bývalé horské kapli byl umístěn známý obraz svaté Kateřiny, který přitahoval mnoho poutníků. Dopis uděloval 40 dní odpustků od církevních trestů za hříchy všem, kteří přišli do kaple v určité jednotlivě vyjmenované dny a podpořili ji obětmi. V roce 1384 byla obdarována ranní mše, kterou sloužil kněz z Wunsiedlu. Obce Rügersgrün a Holzmühl musely ze svých příjmů platit roční výživné. V roce 1444 byl jmenován laický bratr, který sloužil jako poustevník pro sakristiána a strážce.

V archivu města Wunsiedel se krátce po roce 1500 nachází zpráva o zázračných uzdraveních svaté Kateřiny. Na Katharinenberg putovali lidé z nejen z Německa, ale i z Čech. Byli to chromí, slepí, napůl utopení a udušení a také váleční invalidé, kteří se zaslíbili milé Svaté Kateřině. Tato mučednice byla považována za největšího světce mezi 14 pomocníky v nouzi. Až do reformace byla cílem poutí zázračná mramorová socha mučednice. Mnoho lidem se tu podařilo i vyléčit. Velmi brzy se tak věřilo, že tento kostel má moc dělat zázraky. Mířili sem lidé ze širokého okolí. 

Západní věž se začala stavět v roce 1452. Podle udržovacího řádu z roku 1498 sloužila také jako pozorovací a signalizační stanice. Po zavedení reformace se církev propadla do záhuby. Základna zachovalé věže je zakončena pečlivě provedenou žulovou římsou a v horním patře se nacházejí čtyři žulová zvuková okna se špičatými oblouky. Nápis na žulové desce na severní straně věže připomíná vítěznou obranu Wunsiedelu proti husitům v roce 1430 a proti Čechům v roce 1462.

Uprostřed bývalé lodi se nachází čtyřboký žulový pilíř z 15. století, který sloužil jako obětní stůl. V chóru se nachází pozdně gotická kaplička ze žuly, korunovaná křížem. Až do roku 1826 stál na severním úpatí kopce na mostě přes řeku Röslau a v roce 1848 byl postaven na troskách kostela. Jihozápadně od věže se nachází vysoký žulový balvan s medailonovým portrétem prince regenta Luitpolda.

Při ekumenické bohoslužbě v květnu 2002 byly v ruinách kostela posvěceny žulové desky s osmi blahoslavenstvími z Ježíšova horského kázání v němčině, angličtině, francouzštině, češtině, ruštině a latině jako symbol míru, smíření a přátelství mezi národy.

Dnes jsou zříceniny hodnotným cílem mnoha výletů v okolí Wunsiedelu a Fichtelgebirge. Turisté se mohou posilnit také v nedaleké pivní zahrádce.

Zaslal Miroslav Šindelář. Děkujeme.