Zlatý špendlík je v současné době uskupení občanů ČR směřujících k vyvážené jednotě a co nejautentičtější orientaci ve společnosti a světě. Cestou pospolitosti se snaží položit pevnější základ části české společnosti tkvící v osobnějších vztazích a vazbách, podrobněji také nahlíží politické, ekonomické, právní, mediální a další souvislosti.