Po roce 1945 bylo německé obyvatelstvo vysídleno a v 50. letech se osada ocitla v hraničním pásmu, což znamenalo její zánik. V současné době zde je pouze areál bývalých kasáren PS a naproti přes silnici větší zříceniny jednoho, zřejmě staršího domu. Za Junkersů zde byl v 16. století postaven zajímavý zámek. Byla to dvoupatrová stavba se třemi nárožními věžemi ve stylu německé renesance. Objekt byl po válce využíván Pohraniční stráží, podle dostupných údajů ještě v 70. letech stál, dnes po něm nejsou ani stopy. Nad bývalou vsí je vrch Zelená hora, dominanta Chebska s televizní věží na vrcholu. V její blízkosti je Bismarckova věž. Kamenná rozhledna z počátku 20. století. Věž bývala v zakázaném pásmu a upadla v zapomnění. Slávy se jí dostalo až po roce 1990. 

Jiří Kavan