Po pečlivé projektové přípravě se budou letos konat hlavní aktivity. V obou areálech dojde k různým opatřením zaměřeným na zeleň (letní stanoviště netopýrů), např. k výsadbě stromů a keřů, péči o zeleň, instalaci budek pro netopýry ad. V rámci projektu bude v Kynžvartu také sanován bývalý pivovarský sklep (zimoviště netopýrů). Těžiště bavorské projektové části se zaměřuje na sanaci části rozsáhlého areálu bývalých pivovarských sklepení v nedalekém Wunsiedelu ve Smrčinách. Jedná se o významné zimoviště netopýrů v rámci celého Bavorska. V lednu 2020 probíhalo na obou stranách hranice zimní sčítání netopýrů. Netopýři jsou velice ohrožený a přísně chráněný živočišný druh. Jejich počet obecně dlouhodobě klesá. Sanace zimovišť zlepší netopýrům „bydlení“, avšak zástupce, do projektu zapojeného, Naturparku Fichtelgebirge e. V. pan Ronald Ledermüller upozornil, že: „Netopýři jsou jako všechna ostatní zvířata závislá zejména na dostatečném množství potravy. Dramatický úbytek počtu a četnosti hmyzu se bohužel nevyhnul ani Smrčinám. Musí být podniknuto všechno úsilí proto, aby tento úbytek hmyzu byl zastaven a došlo k obratu. Pokud se nezmění myšlení lidí v ochraně krajiny a mnohem více se nebude dbát na ochranu přírody, na konci ztratí svou potravu nejen netopýři a ptáci, ale velké problémy budeme mít také my lidé!“ Za poslední desetiletí se krajina velice proměnila. Závažným problémem je dotované monokulturní intenzivní zemědělství využívající velké množství chemie a zábor půdy pod nesmysluplnými halami, jež zatěžují následně krajinu intenzivní automobilovou a zejména nákladní dopravou, která si vynucuje další krajinu v podobě silnic vyasfaltovat. Každý tento dílčí článek ničí v současné době životní prostředí mnoha více či méně nápadných rostlinných a živočišných druhů. Ale pestrost a počet druhů je životně důležitá nejen pro netopýry, ale i pro člověka.

Cílem projektu je zlepšit životní podmínky těchto vzácných živočichů a napomoci zvyšování populací netopýřích druhů. Projekt „Podpora biodiverzity netopýrů v bavorsko-českém pohraničí“ je spolufinancován z programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014 – 2020.

Mgr. Richard Štěpánovský, projektový manažer