Rezervace Soos patří od roku 2005 do sítě evropských významných lokalit. V rezervaci žije řada chráněných živočichů a roste množství mokřadních a slanomilných rostlin. Například velmi vzácná slanomilná orchidej korálice trojklaná. V areálu se dále nachází geologická expozice, zoopark (stanice pro záchranu živočichů), muzeum s expozicí Příroda Chebska a Příroda Soosu a pavilon s expozicí Dějiny Země a Dějiny paleontologie. 

Návštěvníci mají možnost si prohlédnout nejzajímavější místa rezervace po naučné 1,4 kilometru dlouhé stezce, která je vybavena 10 informačními panely.

Naučná stezka vede po dně vyschlého jezera, které mělo slanou vodu. Najdete zde evropskou raritu, takzvaný křemelinový štít, nahromaděnou křemelinu ze schránek jezerních řas rozsivek usazených na dně jezera. Je to 'měsíční' krajina rozbrázděná erozí a pokrytá žlutou a bílou vrstvou vysrážených minerálních solí. V oblasti se nachází také řada chráněných živočichů a roste zde množství mokřadních a slanomilných rostlin.

Po chodníku se lidé dostanou i k léčivému Císařskému prameni. Jedná se o nejsilnější z minerálních pramenů, které se v rezervaci nachází. Má velký obsah minerálních látek (6,5 g/l) a velké proplynění. Obsahuje v sobě sloučeniny železa, síry, hydrouhličitanu a chloru. Podle lidí pomáhá na zažívání. V jímací keramické nádobě je ho možné i ochutnat.

A stačí ujít dalších pár desítek metrů po dřevěném chodníku a návštěvníci se dostanou k přírodnímu unikátu křemelinovému štítu, kde v bahně probublávají jednotlivé mofety a celá krajina je cítit po sloučeninách síry. Některé mofety se nacházejí i vedle stezky pro pěší v travnatých úsecích, ale všude v rezervaci platí přísný zákaz vstupování mimo dřevěný chodník. V opačném případě může hrozit lidem, kteří neuposlechnou, tučná pokuta.

Zaslal Jiří Procházka. Děkujeme.