Jedna z nejstarších a největších přírodních rezervací v regionu je nejcennější částí chráněné krajinné oblasti a byla vyhlášena už ve 30. letech minulého století. Dnes kolem pětice horských vrchovištních rašelinišť – Tajgy, Pateráku, Lysiny, Malého rašeliniště a Husího lesa – vede 1,6 kilometru dlouhá naučná stezka. Její trasa prochází kolem Kladského rybníka a vede po vyvýšeném povalovém chodníku, na němž je hned několik vyhlídkových míst a odpočivadel. Stezka rašeliništi měří celkem devět kilometrů a začíná na parkovišti na Kladské.
Mária Cibová