Okamžiky otevření nového obchvatu zachytil na fotografiích i Jaroslav Beneš.