U příležitosti vyhlášení jiřičky obecné Ptákem roku 2020 Českou společností ornitologickou (ČSO) zahajujeme pátrání po jiřičce (a dalších městských druzích ptáků, jako jsou vlaštovky, rorýsi, kavky a poštolky a vrabci) v Chebu a okolí. Svá pozorování (ptačí druh, datum, ulice a číslo popisné nebo souřadnice) hnízd jiřiček či ptáků hnízdících na budovách můžete zasílat na e-mail harmackova@muzeumcheb.cz, nebo vkládat do faunistické databáze pozorování ptáků (Avif): http://birds.cz/avif/. Více se o jiřičkách a dalších městských druzích ptáků (a jak je poznat) můžete dozvědět na webu ČSO: https://www.birdlife.cz/ptak-roku-2020-jiricka-obecna/. Pokud bezpečnostní situace dovolí, můžete se 25. června také těšit na podvečerní vycházku po Chebu s pozorováním ptáků žijících ve městě, při které si budeme povídat o jejich soužití s člověkem, nebezpečí, které pro ně lidská činnost představuje, i jejich ochraně.

Jiří Brabec, Muzeum Cheb