Přibližně čtyřkilometrová procházka povede severovýchodně od místa srazu směrem k těžbou zasaženému Krásnému vrchu. „Pozoruhodná místa můžeme najít doslova za humny, často tam, kde bychom to ani nečekali. Jedním z takových míst je i Krásný vrch u Hroznětína, pouhých 10 km severně od Karlových Varů”, říká jeden z průvodců Jan Matějů a dodává: “Těleso vrchu je tvořeno třetihorními čedičovými lávami, které v těchto místech pronikly skrz kaolinizované žuly karlovarského masivu. V polovině 60. let minulého století zde byl otevřen kamenolom, v němž se kromě čediče těžil také kaolín, bentonit a překvapivě i uran.”

Přirozeně zatopený kaolínový lom dal vznik mokřadních biotopů s výskytem řady chráněných a vzácných druhů živočichů a rostlin. Vlajkovými živočichy jsou právě obojživelníci a plazy, jež zde nacházejí svůj malý ráj pro život. Průvodce Petr Krása představuje další krásy Krásného vrchu: „Při troše štěstí spatříme v zatopeném lomu nedaleko paty výsypky chráněné raky říční, zahlédneme lovící užovku obojkovou, a pokud nám bude přát počasí, tak si poslechneme podvečerní koncert našich největších žab, kriticky ohrožených skokanů skřehotavých.” Samotné lomy skýtají velmi rozmanité prostředí a vytváří se v nich zajímavé spektrum organismů vázaných na různé stupně vývoje zarůstání skalní stěny. „Ve vegetačním optimu si podrobně prohlédneme vegetaci výslunných trávníků“, doplňuje Petr Krása.

Na místo srazu je vhodné dojet individuální dopravou, u restaurace je možnost parkování aut. Akce se koná za každého. Délka exkurze bude dle zájmu účastníků po pozdních večerních hodin.

Cyklus přírodovědných akcí „Pojďte s námi do přírody!“ pro Vás připravila Správa CHKO Slavkovský les ve spolupráci se svými partnery. V rámci tohoto cyklu se můžete letos v průběhu roku těšit na několik desítek výprav za poznáním přírodních zajímavostí západních Čech.

Mgr. Jana Rolková (AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les)