Mofety jsou výronem suchého oxidu uhličitého o teplotě nižší než 100 °C (nejčastěji 20–30 °C) z puklin na zemský povrch jako projev postvulkanické činnosti na Chebsku. Přítomnost oxidu uhličitého, který se drží při zemi, lze poznat podle suché rezavé trávy. Georg Agricola, známý lékař nazývaný otcem mineralogie, popsal, že kyselka zvaná Vztekloun tryská s takovým hlukem, jako by se probudil hrom. Výrony plynů v mofetách totiž vydávají charakteristický silný zvuk, jako by voda v mofetách vařila, ale teplota vody je nízká, nedosahuje ani 10 °C. V případě vysokého průtoku pak vzniká miniaturní gejzír.
K Hartoušovským mofetám se váže i pověst, v níž selku, která nechodila do kostela, její muž proklel slovy: „Ať do tebe bací hrom!“ Poté, co odešel do kostela, se přihnala bouře, blesk uhodil do statku a otevřela se země, aby pohltila statek i se selkou. V místě statku vyvěrá kloktající a vařící se pramen.

Muzeum Cheb