Její vrchol leží v nadmořské výšce 641 metrů. Na mapě ji najdeme mezi přehradní nádrží Skalka a státní hranicí České republiky se Spolkovou republikou Německo, přesněji s Bavorskem. Na vrcholu se nachází Bismarckova rozhledna a televizní věž. Zelenou horu již zdálky poznáte podle dominantní stavby televizního vysílače. Jeho stavba byla zahájena v roce 1966 a měla za úkol zlepšit pokrytí televizním signálem zejména v Chebu a blízkém okolí. Stavba byla dokončena v roce 1973. Věž je velice podobná svému dvojčeti na Klínovci, se kterým byla uvedena do provozu ve stejný den.

František Čermák