Železná hůrka je národní přírodní památka, která byla vyhlášena v roce 1961 za účelem ochrany zbytku čtvrtohorní sopky, jedné z nejmladších sopek na území České republiky. Chráněné území o rozloze 3,5 ha se nachází v nadmořské výšce 519 metrů v Přírodním parku Český les, na katastru Mýtiny v okrese Cheb v Karlovarském kraji.

Už v roce 1928 doporučil slavný německý vulkanolog a paleontolog Hans Gottfried Reck urychlenou ochranu, aby nedocházelo k těžbě sopečného materiálu pro místní potřebu. Sopečnou strusku tu těžili lidé z nedaleké obce Boden, aniž by však tušili, že jde o vulkán. Těžba však pokračovala a teprve po geologickém průzkumu v roce 1957 byl formulován návrh na ochranu. Jde o nejmladší známou sopku v ČR (spolu s Komorní hůrkou) se stářím kolem 300 - 400 tisíc let. To je z pozemského pohledu dávno, ale z geologického hlediska je to včera.

Minulý ročník soutěže.
Mezinárodní taneční soutěž GRAND PRIX Cheb se blíží

Přesnější určení stáří sopky, i při využití moderních metod, je ztíženo tím, že nelze získat nekontaminovaný vzorek sopečného materiálu k určení stáří. Při sopečných erupcích totiž magma a horké páry napřed rozdrtily a pak přibraly úlomky podložních hornin, případně je v sobě rozpustily.

Podíl na geologické stavbě měly nejméně dva sopečné výbuchy. Přibližně 15 metrů mocné polohy pyroklastických hornin vytvořila erupce strombolského typu, na kterých leží později vyvržené tufy erupcí havajského typu. V tufech se nacházejí poměrně velké sopečné pumy.

V Kynžvartu je podzim nádherný.
Podzimní romantika v Kynžvartu

Koncem 20. století byla v terénu u Mýtiny, necelý kilometr od Železné hůrky, nalezena trychtýřovitá propadlina, která naznačovala, že se může jednat o maarový kráter. To bylo nakonec prokázáno v letech 2006 až 2008, kdy se tu uskutečnil rozsáhlý průzkum. Vznikl tu i vrt, který původ další sopky potvrdil. Maar u Mýtiny je tak zatím jediným kvartérním maarem ve Střední Evropě, nacházejícím se východně od klasické maarové oblasti Eifel v Německu a severně od Alp.

Železná hůrka se nachází u obce Mýtina, která spadá pod katastr obce Lipová. Asi dva kilometry od Železné hůrky najdou lidé i vývěr známé kyselky Kyselecký Hamr. Ta má uklidňující vliv na zažívací soustavu.

Jan Buriánek

.