Osada se nachází asi 1,5 km západně od Drmoulu. Tento lesní židovský hřbitov, jehož rozloha činí asi 1511 m2, byl založen pravděpodobně v 17. století. První písemná zmínka o něm pochází z roku 1676. Celkem se zde dochovalo asi 360 náhrobních kamenů z období let 1673–1936. Zdejší barokní a klasicistní žulové náhrobky neboli macevy jsou velmi cenné, jejich převážná část je zdobena lidovými květinovými motivy. Židovská komunita v Drmoulu přestala existovat v roce 1938.

Obec Drmoul