Používání platebních karet má mnoho výhod. Placení je pohodlnější, nemusíme pracně přepočítávat vrácenou částku, nemusíme po kapsách nosit kovové mince, nemusíme s sebou nosit vlastně téměř žádné peníze, což může být v mnoha lokalitách také bezpečnostní výhoda.

Ano, placení platební kartou již je zcela běžné a používají ho mladí i ti dříve narození. Platební kartou platíme téměř všude, od prodejen potravin, přes čerpací stanice pohonných hmot až po zdravotnická zařízení.

Ale stále ještě najdeme službu, při jejímž placení můžeme sledovat zákazníky, jak postupně vytahují bankovky a mince a podle výrazu v tvářích se můžeme také domnívat, že usilovně přemýšlejí nad tím, kolik mají vlastně zaplatit.

Ano, jedná se o placení v restauracích. Při placení v restauracích zachovává se stále ještě zvyk platit k účtu spropitné. Již Jiří Stanislav Guth-Jarkovský ve svém

Společenském katechismu doporučoval spokojenému hostu odměnit obsluhující personál částkou ve výši 5% z útraty. V současné době se z nějakého (mně však neznámého) důvodu píše o tom, že přiměřené spropitné je ve výši 10-15 %.

Toto navýšení svědčí o tom, že Guth-Jarkovský se nemýlil, když napsal: „Bylo, jest a bude do věčnosti, přes veškeré záchvaty demokratické, ….. touha po zlatě nepřestane nikdy. A nic není tak demokratické, či obecně rozšířené, jako touha po penězích. Vyrovná se jí jen smrt rozšířená stejně obecně.“

A tak se již nezřídka můžeme setkat s podivnou novinkou. V některých restauracích si spropitné již přímo připočítávají k účtu ve výši 10-15% !!!

Proč však bychom měli obsluze v restauracích platit spropitné? Cožpak nejsou řádně zaměstnáni a neberou mzdu za vykonanou práci? Tak proč bychom měli platit kromě poskytnuté služby ještě někomu něco navíc? Můžeme se oprávněně domnívat, že ceny v restauracích již jsou opravdu vysoké a jejich značné navýšení po zavedení EET těžko mohl někdo přehlédnout.

To bychom mohli platit prodavačkám v obchodech za prodané zboží a ještě něco navíc za to, že nám to přinesly ze skladu. Řidiči autobusu, který nám prodal jízdenku, bychom mohli platit ještě navíc za to, že nás někam odvezl. Pošťákovi, který nám přinesl zaplacený (vyplacený) dopis, bychom mohli navíc zaplatit za to, že nám ten dopis vůbec přinesl.

Že to je hloupost? Že prodavačka, řidič i pošťák jsou za to placeni? Ano, jsou zaměstnavatelem placeni za vykonávání své práce.

Nabízí se zde otázka, za co je tedy zaměstnavatelem placena obsluha v restauraci, když za roznášení pokrmů a nápojů zákazníkům vyžaduje se platit jí ještě další poplatek?

Nabízí se jednoduché řešení: Tak, jako bez problémů (a bez jakýchkoliv obav z možného prohřešku proti společenským pravidlům) platíme platebními kartami v obchodech s potravinami,

v železářstvích, v obchodech s oděvy, na čerpacích stanicích, ve zdravotnických zařízeních, v trafice i v dalších zařízeních poskytujících zboží a služby, tak plaťme bez obav platebními kartami i v restauracích.

Miloslav Smola