Dětem tady nechyběly ani dílničky, kde si mohly samy nakreslit obrázky pro své rodiče. Jiné ratolesti si zase nechaly nakreslit oblíbenou dětskou postavičku na obličej. Zahrát a zazpívat přijeli Magdalena Reifová, Petr Vacek, Olga Lounová, Milan Schelinger, Xindl X, O5 a Radeček a Starovarka.

Pro ty nejmenší tu bylo nachystané také divadelní představení. K tomu všemu si tu mohli lidé zakoupit občerstvení anebo pití. Odpoledne se konal také koncert v tamním kostele svatého Jakuba Většího. Na akci jezdila také kyvadlová autobusová doprava přímo z centra města Chebu.

Nejstarší dochovaný záznam o Pomezí nad Ohří pochází z roku 1322. Vzhledem k faktu, že se obec nalézá v původní německo-jazyčné oblasti, byla dříve známa pod německým názvem Mühlbach. Tento název v překladu znamená mlýnský potok a odkazuje k faktu, že ves byla zbudována v blízkosti ústí potoka Buchbachu vlévajícího se do Ohře. Název se v historických pramenech objevuje v různých variantách, v první písemné zmínce o obci z roku 1322 ve variantě Muelpach, roku 1370 ve variantě Mülbach, roku 1395 Mulbach, v průběhu raného novověku pak pravidelně od roku 1785 v nejpoužívanější variantě Mühlbach. Název Pomezí nad Ohří získala obec v roce 1946.

Ves se historicky nalézala na obchodní cestě z Chebu do Bayreuthu a od konce 15. století stoupl její význam, neboť se po odnětí Hohnebergu a Schiringu Chebu stala hraniční obcí. V roce 1575 byl v obci vybudován kameno-břidlicový lom. Měl velmi však malou výtěžnost. Nebylo pořádné těžební zařízení. Až v roce 1785 byla vybudována Kamencová továrna. Do té doby bylo těženo ročně asi 70 centů kamence. Potom se zvýšila těžba na 100 centů. Za jeden cent se platilo 17 až 22 Guldenů. Těžba stále klesala a v roce 1833 byla zcela zastavena.

Příspěvek zaslal Miroslav Šindelář. Velice mu děkujeme.