Právě opomenutí této povinnosti bývá nejčastěji odhalovaným prohřeškem, ukazují poznatky z minulých let. Stejně jako to, že někdy se nejedná o pouhé nedopatření, ale o důsledek snahy vyhnout se kontrole. Veterináři totiž netají, že přednostně se vydávají prověřit ty, u nichž v minulosti odhalili závady – a také nováčky mezi prodejci.

Cedule snese všechno

Častěji odhalovaným problémem je chybějící doklad o původu zboží. Až za těmito nedostatky, jež jsou administrativního rázu, následují ty viditelné na první pohled. A ani pak ještě nevystupuje do popředí počínání, které by zavánělo týráním. Následuje totiž klamání spotřebitele v podobě neoprávněného užívání chráněných označení, kdy nápadná cedule upozorňuje na některou ze známých rybářských oblastí, odkud však ryby ve skutečnosti nepocházejí. Zvlášť údajní třeboňští kapři někdy připutovali odjinud. Veterinární dozor však ověřuje i pravdivost stále ještě relativní novinky v podobě nabídky Omega3kaprů, chovaných podle vědeckých poznatků tak, že jejich maso má obsahovat větší množství zdraví prospěšných nenasycených mastných kyselin.

Středočeské zastupitelstvo ze dne 16. listopadu 2020.
Za působení v krajském zastupitelstvu náleží i bez funkce tisíce měsíčně

Pod dohledem život i zabíjení

Veterinární kontroly se však zaměřují i na zjišťování, zda nedochází k přeplnění kádí, zda v nich ryby mají dostatek kyslíku díky čerstvé protékající vodě, která pak může snadno odtékat do kanalizace, i jak si prodejci počínají při zabíjení ryb. Prověřuje se i správné vybavení stánků, což neznamená jen dostatečný zdroj pitné vody k omývání pracovního pultu, jehož plocha musí být čistitelná a dezinfikovatelná. Prohřešků proti hygieně loni ve srovnání s dřívějškem přibylo. Nesmí chybět palička na omračování, vhodné nože i stěrky – stejně jako nádoba na živočišné odpady, například vnitřnosti či žábry, které pak budou předpisově zlikvidovány. Letošní novinkou se pak stane také dohled na dodržování opatření proti šíření koronaviru, tedy používání roušek nebo respirátorů na obou stranách prodejního pultu či dodržování odstupu.

Deníkovi
Deníkovi: Ludmila jde položit vládu

Nahlásit stánkový prodej lze výhradně přes internet; na webu svs.cz. V sekci on-line formulářů je třeba vybrat Hlášení sezonního prodeje živých ryb, k jehož vyplnění si uživatel musí registrovat účet nebo využít přihlašovacích údajů z minulých let – případně i z uplynulých měsíců. Tato forma hlášení totiž není novinkou a využívá se nejen v předvánočním období.