Nejdříve však rozhodl o místopředsedovi OFS Karlovy Vary, kterým byl zvolen Zbyněk Draxal z nejdeckého FK. Dále byl jmenován do funkce sekretáře OFS Karlovy Vary Jiří Špak a do funkce účetní OFS Karlovy Vary Lucie Prokopová.

Posléze byli určení předsedové jednotlivých komisí. Sportovně-technickou komisi nadále povede z postu předsedy Petr Pacourek, kterému budou pomáhat členové Miloslav Pátek a František Mandula.

Disciplinární komisi budei nadále šéfovat Miroslav Šácha, kterého v komisi doplnili Bohumila Pěnkavová a nově Roman Dyk.

Do čela komise mládeže usedl Lukáš Jankovský, o dalších členech bude rozhodnuto na příštím jednání VV OFS Karlovy Vary, a totéž pak platí i o složení komise rozhodčích.

Dále pak VV schválil všechny členy VV jako delegáty na volební valnou hromadu Karlovarského KFS, která bude na programu 29. dubna.

Nově pak mohou nejen kluby, hráči, ale také široká veřejnost sledovat aktuální dění na facebookové stránce OFS Karlovy Vary, která byla po prvním zasedání VV OFS Karlovy Vary pod tímto názvem spuštěna.

Komise OFS Karlovy Vary

Komise STK

Petr Pacourek (předseda), Miloslav Pátek, František Mandula mladší

Disciplinární komise

Miroslav Čácha (předseda), Bohumila Pěnkavová, Roman Dyk

Komise rozhodčích

Složení komise rozhodčích bude schváleno na příštím zasedání VV

Komise mládeže

Lukáš Jankovský (předseda), ostatní členy komise mládeže navrhne předseda komise na příštím zasedání VV