Na úterní sportovní straně Deníku najdou čtenáři první kupon jarní Tip ligy Deníku 2008.


Kupon na příslušné kolo bude vycházet dvakrát týdně, v úterý a ve středu. První tipování je soutěžící povinen provést výhradně na tištěném kuponu. Kromě jména, příjmení a kontaktních údajů musí soutěžící zadat heslo složené ze čtyř číslic. To slouží k tomu, aby za soutěžícího nemohl tipovat někdo jiný. Součástí kuponu je i identifikační číslo. To se při prvním tipu nevyplňuje, je přiděleno redakcí. Soutěžící jej potom nalezne u svého jména v průběžném pořadí, které bude zveřejňováno vždy ve středu. Pro druhé a další tipování je možné použít internetových stránek www.denik.cz a také SMS zprávu. Tipování těmito způsoby není možné bez znalosti identifikačního čísla. Tištěné kupony lze posílat poštou nebo je osobně doručit do redakce deníku. Uzávěrka každého kola je v pátek v 16. hodin (rovněž sms a internet).

Sběrná místa: Redakce: Špalíček, Náměstí krále Jiřího 43, Cheb, přijímá tikety vždy do pátku, nejpozději do 15 hodin. Tikety je možné odevzdat na sběrných místech: Cheb – Na Hraběcím, Dyleňská 32, M. Lázně, Na Viktorce – sportovní stadion u Ferdinandova pramene a to do čtvrtka 19. hodiny.
Za každý správný tip se soutěžícímu dva body přičítají, za nesprávný jeden odečítá. Pokud při rozhodování o vítězi kola bude mít více soutěžících stejný počet bodů, přichází na řadu pomocné kriterium Správná trefa. Tedy tip na poločasový a konečný výsledek utkání v prvním řádku tiketu. Pokud ani ta vítěze neurčí, rozhoduje vyšší počet bodů získaných v kole minulém. Dostaneme-li se tímto postupem až k prvnímu kolu, kde mají dva či více tipujících stejně bodů, rozhodne definitivně o vítězi nižší identifikační číslo hráče. Kromě soutěže jednotlivců bude opět probíhat také soutěž maximálně desetičlenných kolektivů. Nejlepší kolektivy nejsou odměňovány po každém kole jako jednotlivci, cenu získá pouze nejlepší kolektiv po skončení Tip ligy.

Návod pro SMS tipování
SMS ZPRÁVU ZASÍLEJTE V TÉTO PODOBĚ:
TPL CHXXXX YYYY 02 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 3:5 2:3.
TPL - MUSÍ BÝT ZADÁNO VŽDY.
CHXXXX -CH JE IDENTIFIKACE OKRESU, XXXX JE STARTOVNÍ ČÍSLO HRÁČE PŘIDĚLENÉ REDAKCÍ PO PRVNÍM TIPOVÁNÍ.
YYYY - HESLO, KTERÉ SI PŘI PRVNÍM TIPOVÁNÍ NA TIŠTĚNÉM KUPONU ZVOLÍ SÁM HRÁČ (JDE O JAKOUKOLI KOMBINACI ČTYŘ ČÍSLIC). HRÁČI ZŮSTÁVÁ PO CELÝ ZBYTEK SOUTĚŽE A NEJDE BEZ NĚJ PROSTŘEDNICTVÍM SMS ZPRÁV TIPOVAT.
02 - ČÍSLO KOLA, PRO KTERÉ JSOU TIPY POSÍLÁNY.
DESET TIPŮ - TIPY NA ZÁPASY, KAŽDÝ TIP MUSÍ BÝT ODDĚLEN MEZEROU.
3:5 2:3 - SPRÁVNÁ TREFA - VÝSLEDEK A POLOČAS ZÁPASU NA PRVNÍM ŘÁDKU TIKETU.
SMS ZPRÁVU POŠLETE NA ČÍSLO 900 11 06.