V současné době hájí barvy mateřského Ostrova v divizní soutěži a k tomu pak působí v roli Grassroots trenéra mládeže FAČR okresu Karlovy Vary a také v karlovarské Slavii, kde plní roli vedoucího SpSm. K tomu pak nově přidal post předsedy komise mládeže VV OFS Karlovy Vary.

Jste trenérem a zároveň hráčem, jak náročné to pro vás je?

Myslím, že to není nic neobvyklého (úsměv). Takovýmto způsobem funguje nemalá část trenérů. Osobně to beru jako výhodu. Velké množství technických a taktických aspektů ze hry jsem si mohl nejprve vyzkoušet na sobě a až poté jsem s nimi seznámil své svěřence. Na druhou stranu být trenérem i hráčem zároveň je samozřejmě časově velmi náročné. Ale člověk je alespoň pořád venku na hřišti, což je fajn.

Jak vnímáte jako pedagog a Grassroots trenér mládeže okresu Karlovy Vary pandemii koronaviru, která zastavila amatérský sport, včetně toho mládežnického?

Pandemie před nás postavila nové překážky, kterým jsme se museli všichni přizpůsobit a hledat alternativy, jak fungovat i v této těžké době. Na základních školách i v klubech se vyučovací hodiny a tréninkové jednotky přesunuly do on-line prostředí, což vnímám jako ne úplně adekvátní náhradu za kolektivní tréninky venku nebo v tělocvičně. Na druhou stranu tento formát může po rozvolnění všech opatření skvěle fungovat jako doplněk ke klasickému tréninku či učební hodině. Ale jak velký dopad na naši společnost bude mít pandemie, uvidíme až s odstupem času.

I přes nepříznivou situaci se některé kluby zapojily do projektů FAČR, které přichystal právě během fotbalové výluky pro kategorie mládeže. Jak jste tuto aktivitu fotbalové asociace přivítal?

Tuto aktivitu úseku trenérů mládeže fotbalové asociace jsem vnímal velmi pozitivně. Kladnou zpětnou vazbu jsem obdržel i od trenérů v okrese. Jde hlavně o projekty Trénuj doma, Mistrovství ČR v individuálním tréninku a další, které jsou stále dostupné na stránkách FAČR. Domnívám se, že to byl jeden z impulzů zvláště pro děti, které mohly pro zpestření svých individuálních tréninků z klubů plnit i jiné úkoly a challenge.

Nejen trenér či nově předseda komise mládeže OFS Karlovy Vary, ale také i nadále stále produktivní hráč, to je Lukáš Jankovský.Nejen trenér či nově předseda komise mládeže OFS Karlovy Vary, ale také i nadále stále produktivní hráč, to je Lukáš Jankovský.Zdroj: Deník/Daniel Seifert

Ale ani vy jste nezůstal pozadu, když jste se zapojil do on-line tréninků pro mládež…

Ano, a naštěstí jsem nebyl jediný. Podobné on-line tréninky dělali trenéři i například v FK Ostrov. Já tyto onlajny dělal primárně pro mládež FC Slavia Karlovy Vary, kde jsem trenérem. Postupem času mě napadlo zpřístupnit tyto tréninky všem trenérům a dětem našeho kraje. Zpětně si vyčítám, že jsem je nesdílel dříve, protože ohlasy byly velmi kladné. Na konci tohoto projektu jsme během jednoho dne cvičili i s více než stem malých fotbalistů a fotbalistek. Část tréninku byla určená práci s míčem a ke slovu se samozřejmě dostalo i posilování a protažení.

Právě pandemie může mít velké dopady na mládežnické základny jednotlivých klubů, které se obávají po restartu fotbalu odlivu dětí, jež se po vynucené pauze již k fotbalu nemusí vrátit…

Ta obava je oprávněná a je na nás všech, kteří máme rádi sport, abychom se snažili děti k pohybu a fotbalu opět vrátit. Na základních školách například proběhla klasická hodina tělesné výchovy naposledy v říjnu minulého roku, což je alarmující. Na druhou stranu touto dobou se již znovu trénuje v omezeném režimu a mám zprávy ze svého okolí, že se děti na tréninky těší a zúčastňují se jich v poměrně velkém počtu. Mnoho z nich se však vrací v ne příliš dobrém tělesném stavu. Stále ovšem doufám, že pandemie nebude mít nepříznivý dopad na zájem o sportování a vše se po čase vrátí do normálu.

Nově jste usedl v čele komise mládeže, jaké budou vaše první kroky?

V první řadě budeme oslovovat další potenciální členy této komise, kteří by byli ochotni přispět k propagaci a pozvednutí mládežnického fotbalu v našem okresu.

Právě na Karlovarsku to až na výjimky nevypadá s mládeží příliš dobře, když některé kluby nemají možnost dát dohromady ani jedno družstvo mládeže. Jak jim v tomto ohledu můžete pomoci?

Tato situace je bohužel podobná v celém našem kraji. Nejvíc se to ukazuje na krajských výběrech, kde končíme na velkých turnajích téměř pravidelně poslední, jelikož nemáme takovou základnu fotbalistů, ze které bychom si mohli vybírat, což je ovšem jen jeden z mnoha aspektů, proč se nám nedaří. Na druhou stranu jsou tu však i kluby, které pracují s mládeží ukázkově. OFS, komise mládeže i já jako Grassroots trenér mládeže se budeme snažit klubům co nejvíce pomoci, přičemž možností je spousta. Například v případě zájmu jsme připraveni přijet do klubů a předvést zde pro trenéry mládeže ukázkový trénink. Zároveň jsme pro ně připravili sborník, který obsahuje více než 300 ukázek cvičení. Ta jsou zároveň rozdělena dle kategorií. Chtěli bychom také pomoci klubům s nábory a navázat nebo prohloubit spolupráci se školskými zařízeními. V tom jsou některé jiné sporty daleko před námi. Pokračovat bychom chtěli v okresních výběrech a turnajích mládeže pod záštitou OFS. Dalším velkým tématem je finanční podpora pro kluby pracující s mládeží. Tento bod bude velkým tématem na dalších zasedáních výkonného výboru OFS. V neposlední řadě máme připraveno i pár sociálních projektů, například pro děti z dětských domovů, které by je mohly do fotbalových klubů nasměrovat. Možností podpory mládeže je opravdu hodně, je ovšem na jednotlivých klubech, jak této pomoci využijí.

Chystáte tedy i nějaké semináře pro okresní trenéry mládeže?

Semináře nejen pro trenéry mládeže v našem okrese proběhly v on-line prostředí už zkraje jara. Témata byla různá, například téma přípravky, cesta mladého sportovce a moderní trendy v mládežnickém fotbalu apod. V posledním jmenovaném byl například hostem Antonín Barák starší. Do léta jsou v plánu ještě nejméně čtyři semináře, a to opět on-line. Nejprve se podělí o své zkušenosti se silovou přípravou mladých sportovců a s proběhnuvším EURO U21 Ondřej Kraják (kondiční trenér U21), dále se budeme věnovat životosprávě sportovce s Petrem Šóšem (spánkový specialista). Třetí seminář se bude týkat žákovských kategorií. Ten povedeme společně s Markem Kratochvílem (vedoucí trenér žáků FK Baník Sokolov). Ve čtvrtém semináři rozebereme trénink dorosteneckých kategorií s Jiřím Skálou (lektor FAČR, trenér reprezentační U16) a věřím, že k tomuto tématu se podaří přizvat ještě jednoho trenéra mládežnické reprezentace. Pevně doufám, že si žádný z trenérů mládeže našeho kraje tyto semináře nenechají ujít.