Máte za sebou druhé čtyřleté funkční období v čele OFS Sokolov, jak byste ho hodnotil?

Velkým pozitivem tohoto období určitě bylo spojení mužské soutěže s OFS Cheb. Díky tomuto spojení došlo k větší konfrontaci mezi kluby jednotlivých okresů, přineslo spoustu zajímavých utkání. Dalším pozitivem tohoto sloučení je vzhledem k vyššímu počtu rozhodčích na OFS Cheb také fakt, že většinu utkání se podařilo rozhodčími obsadit, což bohužel v minulosti, kdy jsme hráli svůj vlastní okresní přebor v Sokolově, nebylo pravidlem.

Určitě se však promítla nejen do chodu klubů, ale i OFS pandemie koronaviru…

Zejména poslední dvě sezóny nám poznamenala koronavirová pandemie. Loňský ročník se nedohrál a letos to bohužel vypadá podobně. Obávám se, že opatření, která omezují možnost sportovat, byť je plně chápu a respektuji je, budou mít velice negativní vliv na fotbal jako celek. Spousta mladých si najde zálibu v jiném odvětví a ti starší, kteří nám dodnes plnili okresní soutěže, nám můžou zpohodlnět a na hřiště už se nevrátit. Já jen věřím, že takových bude co nejméně a že více bude těch, kterým už ten fotbal chybí tak jako mně, a že se nám podaří navázat tam, kde jsme skončili.

David Palla, kandidát na post předsedy OFS Sokolov.David Palla, kandidát na post předsedy OFS Sokolov.Zdroj: FK Baník Sokolov

Během vašeho předsednictví jste podnikli odvážný krok, když jste své síly spojili s OFS Cheb, ať už v rámci soutěží mužů či mládeže, jak tuto spolupráci kvitujete?

Já spojení s OFS Cheb považuji za tu nejlepší věc, co se nám za uplynulých osm let povedla. A nejde jen o soutěže dospělých. Vzhledem k fungující spolupráci se sousedním okresem se nám v soutěžích mládeže zase hlásí chebská družstva do našich soutěží, díky čemuž my máme dneska naplněné soutěže mládeže vysokým počtem týmů, a stejně tak jako u dospělých dochází k mnohem větší konfrontaci a vyššímu počtu zápasů u mládeže, což je pro jejich vývoj velice důležité.

Byl to krok směrem dopředu, tedy zvýšit potřebnou kvalitu, která postupně upadá?

Myslím, že v soutěži okresního přeboru nejde úplně až tak o kvalitu fotbalu jako takovou. Pro většinu týmu jde o to, udržet kolektiv, v týdnu si zahrát na tréninku, o víkendu si udělat žízeň při zápase a po zápase probrat důležité věci u piva, na které přes týden není čas. Samozřejmě že pokud hrajete s někým čtyřikrát nebo vícekrát za rok, a ještě k tomu nejsou rozhodčí, tak to asi není nic, na co by se člověk těšil, proto jak jsem uvedl na začátku, nehodnotil bych kvalitu fotbalu, ale chuť k fotbalu. Z ohlasů, které mám, tak mám pocit, že si kluby soutěže pochvalují, a pokud bych měl být i nadále předsedou OFS Sokolov, tak se budu snažit držet tento formát soutěží, dokud o to bude u většiny klubů zájem.

Jak jste byl spokojený s fungováním komisí OFS Sokolov, nebo jste měl nějaké výtky?

Co se týká komisí, tak tam na okrese Sokolov problém není. Co se týká sportovní komise, tak ta je vedená osobou nejpovolanější, a to Jiřím Špakem, který je fotbalovou veřejností vnímán velice pozitivně. Co se týká komise rozhodčích, tak ta už nějakou dobu funguje pod vedením Pavla Peška, který je i předsedou komise krajské, a jako jediný problém v jejich fungování vidím nedostatek rozhodčích, ale tento problém trápí okresy po celé republice. Bude to znovu na samotné komisi, aby se pokusila k pískání přivést nové adepty. Další komisí je komise mládeže pod vedením Miloše Munky, který je zároveň tzv. Grassroots trenér mládeže, zčásti financovaný FAČR. Miloš je dle mého názoru jedním z nejlepších trenérů mládeže, kteří se nám po okrese pohybují, a myslím, že jeho práce je přínosem pro celý okres. Další osobou, kterou zde musím zmínit, je účetní OFS Sokolov paní Lada Veinholdová. Sice není členkou žádné komise OFS Sokolov, ale jako členka výkonného výboru OFS Sokolov je velice důležitým článkem pro kluby, je hlavním pomocníkem a někdy i hlavní postavou, která zpracovává a pomáhá při vyřizování státních dotací.

Před sebou máte další velkou výzvu, když se na VV OFS Sokolov budete opět ucházet o post předsedy. Čím chcete kluby oslovit?

Vzhledem k uplynulým letům určitě nabízím klubům plnohodnotný servis, založený na důvěře a stabilitě. Nemám ve zvyku slibovat nesplnitelné nebo používat prázdná gesta. Určitě budu dále garantem spojených soutěží s OFS Cheb. Mým dlouhodobým přáním by bylo založit na okrese znovu soutěž pro mladší dorosty. Tato soutěž nám dlouhodobě chybí a myslím, že díky ní by se mohlo podařit udržet u fotbalu více hráčů, kteří v problematickém věku 15 let s fotbalem končí. Není samozřejmě žádné tajemství, že podporuji svého kolegu Tomáše Provazníka v jeho kandidatuře na předsedu Krajského Karlovarského fotbalového svazu, a myslím, že pokud by se Tomáš stal předsedou, tak z jeho hlavy přijde spousta podnětných nápadů, jak by se dalo fotbalu nejen v Karlovarském kraji, ale i v jednotlivých okresech pomoci. Ne náhodou byl dlouhou dobu předsedou komise mládeže FAČR, kde se také prezentoval se spoustou nápadů, které se poté uplatňovaly ve všech krajích a okresech v Česku.

Jak vy osobně vnímáte situaci po odchodu Romana Berbra z vedení FAČR, kdy všichni chtějí očistit český fotbal?

Za sebe musím nejprve říci, že jednání Romana Berbra absolutně odsuzuji. Více se k tomu nechci vyjadřovat, jen bych opakoval to, co bylo již tisíckrát řečeno. Z toho, jak se někteří lidé najednou tváří, že jsou ti čestní a spravedliví, tak to přijímám jako fakt, ale zároveň musím říct, že je to jen odraz naší společnosti. Když padl v roce 1989 komunismus, tak také najednou byl každý demokrat, takže mě to ani nepřekvapuje. Svoje jméno, reputaci a pověst si ve fotbale buduje každý sám za sebe, a to si myslím, že je důležitější než to, co v rámci předvolebního boje budu lidem říkat. Já se za celou tu dobu působení ve fotbale snažím s každým jednat upřímně a na rovinu a doufám, že to delegáti valné hromady vnímají a ve volbách mě podpoří. Ale zároveň pokud to tak nebude, tak pro mě osobně je důležité, že já sám budu odcházet s čistým svědomím, že jsem se vždy ke každému choval slušně.

Myslíte si, že právě změnami na postu předsedy či ve výkonném výboru a komisích se docílí dokonalé očisty?

Mohl bych reagovat, co to znamená dokonalá očista, ale chápu smysl otázky. Nejprve bych chtěl říct, že pokud budu mluvit za OFS Sokolov, tak chci věřit tomu, že tady se hraje fair play a že věci, které se odehrály v republikových soutěžích, se našeho okresu netýkají. Já vždycky začínám u sebe. Ať z pozice předsedy OFS, tak z pozice člena disciplinárních komisí jsem vždy ke každému přistupoval stejně a snažil jsem se věci řešit bez ohledu na to, jestli je někdo můj kamarád, nebo ho vidím poprvé v životě. A co se týká změny, tak ne vždy musí změna znamenat, že nový člověk bude poctivější než ten původní. Nechť kluby samy dají najevo svojí volbou, kdo z kandidátů má u nich větší důvěru.

Může být rozhodující také to, že některým kandidátům chybí potřebné zkušenosti, což se posléze může promítnout právě i do vedení OFS?

Tak samozřejmě zkušenosti jsou potřeba v každé činnosti, nejen ve fotbale. Občas okolo sebe slyším hesla, jako je změna apod., ale vše musí mít nějaký přijatelný rozměr. Změna není jen udělat revoluci, ale poté co změna nastane, tak je to také o spoustě práce, a těžko můžete dělat něco, když nevíte, co daná práce obnáší. Sám když jsem začínal jako fotbalový funkcionář na Baníku, tak jsem měl taky někdy názory a řešení situací, že dnešní já by si za to dalo pár facek, ale díkybohu jsem okolo sebe měl zkušenějšía starší kolegy, kteří moje myšlenky dokázali nasměrovat správným směrem. Máme zkušenost zejména z komisí, že se občas objeví někdo, kdo by v nich chtěl pracovat, ale když zjistí, že to je o každotýdenní práci, tak za relativně krátkou dobu komisi opustí, což v případě komisí není až takový problém, ale pokud kandiduji do funkcí ve vedení OFS, tak tam by takový postup určitě nebyl namístě.

Jak vůbec vnímáte předvolební atmosféru, která rozdělila fotbalovou veřejnost na dva tábory?

Tato věc mě velice mrzí. Chápu, že se fotbalová veřejnost lépe zaujme, když se budou provolávat zajímavá (byť někdy prázdná) gesta, ale někdy mi to přijde až hysterické. Pro mě osobně není přijatelné, aby směrem do našeho regionu směřovaly vzkazy k funkcionářům klubů, aby se nenechali vydírat nebo zastrašovat, a to od osob, které náš region pořádně neznají nebo tady možná ani nikdy nebyly, a už vůbec neznají lidi, kteří okres řídí. Chápu, že tyto výzvy mají dát lidem najevo, že mohou volit dle svého uvážení, bez obav, že by se jim mohl za jejich názor někdo mstít, ale každý, kdo zná mě nebo lidi ve výkonném výboru OFS Sokolov, tak ví, že tady to tak bylo za mého působení nastavené vždycky. Mám pocit, že původní cíle Fevoluce byly dobře nastavené, ale někdy by si jejich představitelé měli uvědomit, že ne každý, kdo se rozhodl nekandidovat pod jejich hlavičkou, musí být špatným kandidátem.

Při tom všem by prakticky mělo jít o jedno, aby fotbal fungoval jako celek, a je jedno, jestli je na jedné, či druhé straně?

Přesně tak, všichni, co se na valné hromadě sejdeme, tak máme společný zájem, a tím je fotbal. A ve prospěch fotbalu bychom měli společně pracovat. Bohužel ze strany Fevoluce vnímám, že se dnes funkcionáři dělí na ty, kteří pracovali pro fotbal za doby, kdy místopředsedou byl Roman Berbr, a na ty nové, poctivé, a toto dělení mě absolutně uráží, nerozumím mu a nepřijímám ho. Vždyť i Rudolf Řepka, současný ředitel FK Teplice a jedna z hlavních postav Fevoluce, pracoval pod Romanem Berbrem a já ho nevnímám jako tzv. „berbrovce“, je to člověk, který dělal fotbal, protože ho má rád, a takových funkcionářů je samozřejmě více a mezi ně počítám jak sebe, tak ostatní členy současného výkonného výboru OFS Sokolov.

Pokud vaše obhajoba nevyjde, budete kandidovat dodatečně do VV OFS Sokolov, nebo už se plně budete soustředit na svoji rodinu?

Tak já předně doufám, že v pozici předsedy budu dále pokračovat, ale i kdyby ne, tak stále působím ve svém klubu, kterým je FK Baník Sokolov, a také mám samozřejmě své civilní zaměstnání, takže nudit se určitě nebudu. Ale když si člověk dokáže věci dobře zorganizovat, tak se dá všechno v klidu zvládat, i když stejně jako každý, kdo pracuje ve fotbale, tak k tomu musí mít podporu ze strany rodiny, a to já naštěstí mám.

Nominační listina pro VH OFS Sokolov

Kandidáti na post předsedy OFS Sokolov

David Palla – předseda OFS, člen VV KKFS, člen DK KKFS, osm let předseda, DK OFS Sokolov, Cheb, sportovní sekretář FK Baník Sokolov, dlouholetý funkcionář a hráč FK Baník Sokolov

František Dřížďal – bývalý hráč Baníku Sokolov, SK Slavia Praha, se kterou si zahrál Ligu mistrů a získal s ní dva mistrovské tituly, místopředseda a mentor přípravek FC Slavia Karlovy Vary.

Kandidáti do VV a RK OFS Sokolov

Pavel Pešek – dlouholetý rozhodčí, a to od profi soutěží až po okresy, současný místopředseda OFS Sokolov, předseda komise rozhodčích KKFS, delegát ŘKČ.

Petr Peterka – dlouholetý trenér mládeže FK Baník Sokolov, dlouholetý manažer a trenér Olympie Březová, člen VV OFS Sokolov.

Miloš Munka – předseda Slavoje Kynšperk nad Ohří, předseda komise mládeže KKFS, předseda komise mládeže OFS Sokolov, grassroots trenér mládeže OFS Sokolov, člen VV OFS Sokolov.

Lada Veinholdová – dlouholetá sekretářka, ekonomka a účetní OFS Sokolov.

Štěpán Dubaj – trenér A-týmu Baník Královské Poříčí.

Josef Pojar – dlouholetý předseda klubu TJ Spartak Chodov.

Jan Rod – současný předseda Baníku Habartov, dlouholetý funkcionář ve futsale.

Stanislav Suchý – dlouholetý funkcionář Baníku Nové Sedlo.

Další kandidáti: Jan Franče (Lomnice), Matěj Kvapil (Krásno).