Můžete tedy přiblížit, jak si stály v první polovině komise KKFS?

Na Výkonném výboru jsem nezaznamenal žádné připomínky k odborným komisím KKFS, což je známka, že komise pracovaly dle svých kompetencí. V případě nespokojenosti klubů k určitému rozhodnutí se mohly kluby odvolat k Odvolací a revizní komisi. Během podzimní části Odvolací a revizní komise pracovala minimálně, což je pro odborné komise dobré vysvědčení.

Určitě za zmínku stojí i stoupající agrese, ať už vůči rozhodčím, tak hráčům i týmům, což je alarmující, jak to vnímáte za své pozice?

Společnost jako celek se vyvíjí určitým směrem, je v ní více agrese a nerespektu. Bohužel zmiňované jevy se v ruku v ruce odrážejí také ve fotbale. V soutěžích OFS Karlovy Vary bylo v podzimní části dokonce několik inzultací, napadení rozhodčího, což je nepřijatelné. V soutěžích řízených KKFS zaznamenáváme zvyšující se trend agrese a chceme s tím pracovat.

Tomáš Provazník, předseda VV KKFS.
Hodnotím nejen podzimní část soutěží, ale celý rok 2022 pozitivně, říká šéf KKFS

Budete tedy usilovat například o zpřísnění trestů?

V pondělí 5. března se uskuteční řádná Valná hromada KKFS, po které jsme svolali mimořádný aktiv klubů za účasti statutárních zástupců klubů, hlavních trenérů a kapitánů A-týmů. Na aktivu klubů je cílem upozornit na zvyšující se agresivitu ve fotbale. Mechanismů na nápravu fotbalových hříšníků a recividistů je několik: zvýšení trestů, zvýšení pokut a odečty bodů v mistrovských zápasech. Uvedené návrhy budeme diskutovat jak s kluby, tak zejména s Disciplinární komisí KKFS. Disciplinární komise již přišla pro vykartované hráče s možností odpískání si trestu za červenou kartu v soutěžích mládeže. Vykartovaní hráči si tak mohou snížit trest a zároveň si v praxi vyzkouší, že role rozhodčího není neomylná a získají, tak větší respekt k výkonu rozhodčích.

Vy jste před startem krajského přeboru zavedli nově VEO kamery, splnil tento krok vaše očekávání?

Před zahájením podzimní části soutěžního ročníku jsme s kluby prodiskutovaly možnost natáčení mistrovských zápasů na VEO kamery, které nacházejí ve fotbale stále větší uplatnění. Na náklady KKFS jsme pořídili kamery a stativy, kluby si platí roční licence pro fungování a vyhodnocování zápasů. Předchozí technika již byla zastaralá a kluby argumentovaly, že musí platit osoby za natáčení zápasů. VEO kamera je samostatná, pouze se v aplikaci zapne před zahájením zápasu. Obnovu kamerového systému jsme brali nejen ze sportovního pohledu, možnost vyhodnocení utkání trenéry s hráči, ale také z bezpečnostního hlediska, které bylo popsáno v předchozí otázce. Komise rozhodčích, obsazovací úsek delegátů, nemůže z důvodu ekonomiky obsadit delegáty na všechna utkání KKFS, proto máme k dispozici záznamy ze všech zápasů a můžeme s nimi pracovat.

Máte za sebou druhé kolo stacionárních branek, dále jste pořídili vybavení pro rozhodčí…

Jsem rád, že jsme v pohledu malých a středních investic našli ve Výkonném výboru jednomyslnou shodu a chceme fotbalový region posouvat dopředu. V letech 2022 a 2023 se podařila výměna vždy deseti párů branek na fotbalových klubech za finanční podpory Krajského úřadu a KKFS. Na rok 2024 jsme již oslovili kluby se stejným projektem, přihlásit se mohou do konce února. Zároveň jsme se finančně participovali rozhodčím na dresy a oblečení.

Tomáš Provazník, předseda VV KKFS.
Návrat dětí ke sportu? Absolutní priorita, říká šéf KKFS

Zaměřili jste se také na vzdělání trenérů?

Každoročně probíhá vzdělávání trenérů FAČR C licence, UEFA C licence a UEFA B licence, které organizuje KKFS. Po několika letech jsme otevřeli kurz UEFA B licence, se kterou můžete trénovat krajské soutěže. V tomto trendu chceme pokračovat. Zároveň probíhají semináře u jednotlivých klubů, a to FC Slavia Karlovy Vary společně s OFS Karlovy Vary a FK Baník Sokolov. Oba kluby organizují pravidelně vzdělávání trenérů nejen pro své kluby, ale zejména pro střední a malé kluby.

Nově jste dali dohromady také Komisi historie, přiblížíte jakou bude mít náplň?

V průběhu podzimu 2023 jsme nově založili Komisi pro historii a statistiku, jejíž předsedou byl jmenován historik Jaroslav Hladík. Primárním cílem komise je mapování historie fotbalu v našem regionu, zmapování již zaniklých klubů, organizování besed a výstav. Naše Komise pro historii a statistiku se již propojila se stejnojmennou komisí na FAČR a vzájemně si předávají historická data. V neposlední řadě námět na vznik komise se stal podnětem i pro další fotbalové regiony.

Velký otazník visí nad sportovními centry mládeže v Karlovarském kraji. Můžete tedy přiblížit jako změny se chystají?

Výkonný výbor FAČRu odsouhlasil na rok 2024 změnu názvosloví center mládeže, zároveň se upravilo licenční řízení pro splnění podmínek. Nově se budou přidělovat Klubové akademie 1, 2, 3, 4 a 5. Na klubové akademie 1 a 2 dosáhnou pouze profesionální kluby. Vzhledem k absenci profesionálního fotbalu v regionu k nám bohužel poplynou nižší prostředky na výchovu mládeže a na vytváření míst profesionálních trenérů mládeže. V minulém roce jsme iniciovali jednání s vedením FAČRu ohledně a systémové podpory našeho malého fotbalového regionu, bohužel jsme neuspěli. Pro přidělení Klubové akademie 3 musí mít klub čtyři dorostenecké kategorie a plnit mnoho dalších požadavků. V rámci regionu obdrží pravděpodobně Klubovou akademii 4 dva kluby, a to FC Slavia Karlovy Vary a FK Baník Sokolov. FK Hvězda Cheb, FK Ostrov a další regionální kluby bohužel bodově nedosáhnou ani na akademii 5. FAČR připravuje Krajská střediska mládeže, na které bychom mohli s dalšími kluby dosáhnout.

Tomáš Provazník, sportovní ředitel Baníku Sokolov, je novým předsedy Výkonného výboru KKFS.
Vyrovnanou bitvu rozhodl hod kostkou, šéfem VV KKFS Tomáš Provazník

Tradičně pomáháte mládežnickým týmům i během přestávky, když jste je opět podpořili při konání futsalových turnajů…

Již třetím rokem organizuje Komise mládeže KKFS s regionálním svazem futsalu sérii halových turnajů pro přípravky, žáky a dorosty. O turnaje je zájem a tímto krokem zajišťujeme zpestření období, kdy se nekonají mistrovské zápasy. Na turnajích se podílíme nejen organizačně, ale také finančně, ať už jde o pronájmy hal či ceny.

Bylo tedy něco, co vás během podzimní části potěšilo a naopak, na čem budete muset ještě zapracovat?

Rezervy jsou samozřejmě vždycky. Mezi pozitiva spatřuji výše popsané záležitosti jako: vzdělávání trenérů mládeže, stacionární branky, turnaje pro mládež a spolupráci v rámci Výkonného výboru. Trápí nejen náš region, ale celý český fotbal nedostatek rozhodčích, dále potřebujeme zapracovat na zvýšení členské zejména mládežnické základny v malých a středních obcích.

S jakými cíli či výhledy půjdete do druhé části sezony?

Posláním KKFS je organizace krajských soutěží a k tomu vytvářet servis. Ve Výkonném výboru sedí členové, kteří jsou zároveň funkcionáři v regionálních klubech, kterým regionální fotbal není lhostejný. Proto se snažíme vytvářet projekty a prostředí pro udržitelnost a rozvoj regionální kopané.