Před nedávnem jsme uveřejnili problém kolem mládežnického týmu FC Františkovy Lázně a OFS Cheb. Dnes se k celé záležitosti vyjádřili zástupci oddílu a poté i OFS Cheb.

Zmiňované téma je závažné pro všechny fotbalové oddíly, proto jsme se rozhodli reagovat.

Do soutěžních ročníků přihlašují fotbalové oddíly své celky vždy do konce června,v okrese do poloviny července. Po skončení jara 2008 jsme měli mladší a starší přípravku a nic nenasvědčovalo tomu, že to tak nebude i na podzim. Takže jsme přihlásili obě družstva. Přes prázdniny, jak se často stává, se mladší přípravka (6 - 8 let) z velké části „vytratila“. Zůstali asi 4 hráči. Děti to na chvíli přestane bavit, rodiče je nepodrží a je po fotbalistovi. Starší přípravka (8 - 10 let) měla hráčů dost, a tak se po schůzce rodičů s vedením fotbalového oddílu rozhodlo, že výkonný výbor mladší přípravku dodatečně odhlásí, sloučí jí se starší přípravkou a přihlásí jí jako „B“ tým.

Pokuta za odhlášení celku před zahájením soutěže mládeže činí 5 000,-Kč. Doufali jsme, že OFS ocení naší snahu o to, aby se fotbalového dění zúčastnilo co nejvíc dětí. Regulérnost soutěže to v žádném případě neohrozilo, žádná ještě nezačala. OFS tuto naší snahu ohodnotil tím, že pokuta činila „pouze“ 3 000,-Kč.

O tom sice článek, na který reagujeme nebyl, ale myslíme si, že i to dokazuje, jak se OFS chová k oddílům, které mají snahu přivést k fotbalu co největší počet dětí.

Asi 21.10. 2008 mě trenér mladší přípravky upozornil, že má asi 6 dětí nemocných, a že nebudou moci odjet na turnaje do Teplé 26. a 28.10.2008. Následující den jsem do Teplé telefonoval, seznámil je s nastalou situací a oznámil jim, že se těchto turnajů z důvodu malého počtu hráčů nezůčastníme. To znamená, že se vše dozvěděli včas a nevznikly jim tudíž žádné organizační problémy. Samozřejmě jsme počítali, že vše bude následně řešit STK. Ještě před jejím jednáním jsem ústním dotazem u předsedy STK p. Strmisky zjišťoval, zda postačí jen vysvětlení formou dopisu, který jsme STK poslali, nebo zda chtějí také omluvenky od rodičů. Pan Strmiska mi řekl, že nemůže vědět, jak STK rozhodne, jestli omluvenky budou potřebovat, tak si je dodatečně vyžádají. Výsledek jednání STK byl ten, že nám byla udělena pokuta 2 400,-Kč za jeden turnaj. Považovali jsme to za nespravedlivé a odvolali jsme se (poplatek za odvolání jsme museli zaplatit – 1 000,-Kč). Dodali jsme řádné omluvenky od rodičů nemocných dětí a očekávali jsme zrušení pokuty a vrácení poplatku za odvolání. Očekával by to každý normálně uvažující člověk. Turnaj o 6 ti utkáních se prostě se 4 - 5 hráči odehrát nedá. Ukázalo se však, že OFS nejde o spravedlnost, ale jen o plnění vlastní pokladny. Pokuta nám zůstala a tím propadl i poplatek za odvolání. A i ten byl zřejmě „opepřen OFS, protože podle sazebníku OFS „PROTEST - ODVOLÁNÍ PROTI ROZHODNUTÍ STK „po- platek u mládeže činí 200,-Kč. Od nás vyinkasovali bez mrknutí oka 1 000,-Kč.

Výkonný výbor, kam se odvolání posílá, své rozhodnutí odůvodnil tak, že bylo provedeno šetření, které údajně potvrdilo, že se FC F. Lázně dopustil podvodu.Toto šetření proběhlo tak, že p.Sabadin byl vyslán do školy, kde si od učitelek zjistil třídy oněch hráčů a tyto bez vědomí rodičů zpovídal a zjišťoval jejich tehdejší zdravotní stav. Ředitelka školy velmi ostře protestovala proti takovému jednání OFS u našeho fotbalového oddílu. Podvod, který odhalil p.Sabadin, spočíval v tom, že děti, ač nemocné, byly na plavání. Toto plavání se však uskutečnilo až pět dní po posledním turnaji v Teplé. Do takových podrobností však vyšetřování nedospělo a asi o to ani nešlo.

Závěrem ještě k poznámce p.Sabadina (domníváme se, že toto vyjádření psal právě on) o podvodech ve fotbalovém hnutí i u mládeže.
Když jsem se staral o to, abych vysvětlil, proč jsme turnaje nemohli odehrát, dostalo se mi rady od nejmenovaného člena VV OFS Cheb a sice, jak jsme měli tento problém řešit. Měli jsme na turnaje odjet i s tak málo hráči a na místě si od jiných klubů další půjčit. Podotýkám, že hráči mají řádné registrační průkazy a jsou vedeny soupisky. Sami posuďte čestnost této rady. Toto vše se odehrálo mezi čtyřma očima, proto jméno tohoto člověka neuvádím, mám za to, že by to popřel.

FC Františkovy Lázně udělal vše pro to, aby nepodváděl. OFS tuto snahu ocenil celkovou pokutou 5 800,-Kč a předchozí popsaný případ sumou 3 000,-Kč. Ačkoliv jsme nezpůsobili nic, co by ovlivnilo sportovní výsledky, nepřipravili OFS ani jiným dalším fotbalovým oddílům žádné potíže, zaplatili jsme OFS celkem 8 800,-Kč. Kasa zřejmě opravdu zeje prázdnotou.

Ivo Hermanovský, sekretář FC Fr. Lázně