Zprávy KR:
1) KR schvaluje změny v obsazení rozhodčích a DS na termín 06.-07.06.2009.
2) KR upozorňuje RO a DS,že obsazení na termín 13.-14.06.2009 vyjde příští týden z důvodu návaznosti na výkopy KKFS.
3) KR upozorňuje všechny RO na povinnost hlášení výsledků od 05.06.2009 opět na sekretáře OFS Cheb p.Sabadina.
4) KR bere na vědomí omluvu RO Tremla Petra na datum 06.06.2009 a 13.06.2009 dále KR bere na vědomí omluvu RO Barcziho Šimona na termín 20.-21.2009.
5) KR podává návrh trestu na RO Vokouna Tomáše za nedostavení se k utkání v termínu 31.05.,2009S návrhem trestu 300,-Kč
6) KR nařizuje RO OFS Cheb zakoupení dresů v ceně 1400,-Kč pro řízení soutěží v OFS Cheb.Kolekce obsahuje 3x dres,1x trenýrky a 1x štulpny. RO se spojí s Josefem Novotným který jim podá bližší informace!!
7) KR upozorňuje RO Hyčku Pavla a ing.Hrnčála Jiřího,že dosud nezaplatili pokutu udělenou DK.Pokud toto nebude uhrazeno do 10.06.2009 budou výše jmenovaní předáni DK.
8) Příští zasedání KR se uskuteční dne 10.06.2009 od 13,00hod. v zasedací místnosti OFS Cheb.

Z jednání STK
1) STK schvaluje výsledky 23.kola OP mužů ,23.kola a 25.kola OS mužů, 17.kola OP žáků, OP st.a ml.přípravek – všechny čtyři skupiny
2) STK žádá oddíly, aby výsledky mistr.turnajů OP přípravek již zasílaly na sekretáře OFS Cheb p.Sabadina.
3) STK kontumuje utkání OP žáků 17.kola Lipová – Házlov 3 : 0 ve prospěch družstva Sokol Lipová. Oddíl FC Házlov se k utkání nedostavil.Oddíl FC Házlov se trestá pořádkovou pokutou ve výši 1000,-Kč.

Zprávy DK:
DK potrestala hráče :
- Brožek Zdeněk z oddílu SU Hranice nepodmíněným zastavením závodní činnosti na jedno mistr.utkání od 03.6.09
- Hrkal Michal z oddílu SU Hranice nepodmíněným zastavením závodní činnosti na jedno mistr.utkání od 03.6.09
- Nový Pavel z oddílu SU Hranice nepodmíněným zastavením závodní činnosti na dvě mistr.utkání od 03.6.09
- Dušňuk Antonín z oddílu SU Hranice nepodmíněným zastavením závodním činnosti od 03.6.2009 do 03.9.2009
- DK projednala návrh komise rozhodčích na potrestání RO Vokouna Tomáše a uděluje mu pořádkovou pokutu ve výši 300,- Kč splatnou do 10.6.09


Změny v obsazení
rozhodčích na 06.-07.06.2009
OP mužů 24. kolo

A1A2404 SU Hranice – Jiskra N.Kostel SO 06.06 17:00 – ruší se Treml, deleguje se Dvořák
OP st. přípravky
o 1.-6.místo 8. kolo
Sokol Teplá – NE 07.06 09:00 – ruší se Rajtmajer, Votruba, delegují se Rajtmajer, Balhar
OP st. přípravky
o 8.-14.místo 8. kolo
Strunal Luby SO 06.06 09:00 – ruší se Šmat V. , Votruba, delegují se Šmat V. , Vošmik

I.B třída 24.kolo SO 17
A3A2401 Pila – Útvina SO 06.06 17:00 – ruší se Barczi, Rychtář. A3A2402 Bukovany – Vojtanov – SO 06.06 17:00 – ruší se Votruba.

(peno