Všechny kluby, které se řádně přihlásily do fotbalových soutěží, podepisují zcela dobrovolně přihlášku do mistrovských soutěží. Tímto se zavazují dodržovat závazná a zcela jasná pravidla, soutěžní řády a jednotlivé rozpisy soutěží. Toto učinil i Fotbalový klub FC Fr. Lázně.

OFS Cheb konstatuje, že jmenovanému oddílu FC Fr. Lázně zašle zpět částku ve výši 600,-Kč , neboť poplatek za odvolání u mládeže v tomto konkrétním případě je 2x 200,-Kč a ne 1000,-Kč – podle čl.76 SŘ.

Na základě zprávy revizní komise se uvádí, že OFS Cheb hospodaří s finančními prostředky velmi efektivně. Je jediným okresem v rámci celé České republiky, který zasílá všechny obdržené finanční prostředky z ČMFS na základě schválených kritérií VH OFS na mládežnická družstva v rámci okresu Cheb !!!!

Domnívat se, že vyjádření v odpovědi na článek rodičům psal sekretář OFS Cheb M. Sabadin, ze strany oddílu FC Fr. Lázně je alarmující. OFS Cheb řídí řádně zvolený výkonný výbor, který i odpovídá na následující články. OFS Cheb není a nikdy nebude řízen jedním člověkem. Možná je řízen klub FC Fr. Lázně jedním funkcionářem, neboť i na aktivu OFS Cheb žádný zástupce oddílu nebyl a oddíl byl potrestán opět pořádkovou pokutou za neplnění si svých základních povinností.

K dalším bodům se OFS Cheb nebude vyjadřovat, neboť se jedná o zkreslené a účelové vyjádření klubu.

Tento případ není zcela uzavřen ( odvolání na ČMFS), a proto by nebylo správné, ale ani taktické ho do podrobnosti v tisku rozebírat.
Je velmi zajímavé, že když tomuto klubu bylo dosti pomáháno z řad OFS Cheb ( dotační tituly na akci Zelený trávník apod.) a bývalé štědrosti MěÚ Fr.Lázně, nebyl nikdo z oddílu, který tuto výraznou pomoc v tisku publikoval. Ani OFS Cheb nemá u oddílu FC Fr. Lázně žádnou slevu na pronájem umělé hrací plochy pro okresní družstva a mládežnické výběry. Nyní, když štědrosti výrazně ubývá, jsou tyto dva subjekty ( OFS Cheb a město Fr. Lázně) v tisku záporně a bezdůvodně prezentovány.

OFS Cheb