„Vzájemná spolupráce s paní Romanou Veselkovou, která je ředitelkou MŠ, započala prakticky od loňského jara. Od té doby jsme řešili detaily smlouvy a také rozsah a formu spolupráce, včetně propagace. Již půl roku běží naše spolupráce naplno,“ poukázal na úvod vedoucí trenér přípravek FK Baník Sokolov Tomáš Hájek.

Účelem spolupráce je především sportovní a pohybová příprava dětí z MŠ. „Jednou týdně připravujeme různé pohybové aktivity. Podle počasí následně cvičení probíhají buď v tělocvičně, nebo v areálu Bohemia na venkovním hřišti. Náplní jsou především různé pohybové hry a rychlostně-koordinační cvičení, vše samozřejmě šijeme na míru věku dětí,“ přiblížil Hájek náplň aktivit pro děti. Součástí spolupráce je také vzájemná propagace obou subjektů. „Jsme také schopni a připravení pomáhat školce při pořádání sportovních a kulturních akcí pro děti,“ upozornil Hájek.

Ilustrační foto.
Hurricani mají před sebou dlouhý výjezd, do Havířova

Cíl tak mají všichni stejný. „Od spolupráce si především slibujeme pomoc s pohybovou přípravou dětí od útlého věku, tak aby si zvykly a nebály se sportovat. Naším cílem je odstranit bariéru mezi všeobecnou pohybovou průpravou a organizovaným sportem,“ vysvětlil trenér.

„Také bychom rádi ukázali rodičům, že sportovat ve sportovním klubu mohou jejich děti od útlého věku, samozřejmě v případě, že jsou trenéři rozumní a dětem připravují všestranné aktivity v kombinaci s daným sportem,“ připojil. I proto mohou rodiče pohybově nadaných dětí volit zápis do 1. MŠ Pionýrů, včetně dětí z jiných spádových oblastí. Šikovné děti tak mají otevřené dveře do klubu s výhodou znalosti prostředí a trenérů. Děti pak přicházejí do známého prostředí a nejdou do neznáma, ztrácejí přirozené obavy a ostych. „Každé pondělí se děti velmi těší na pravidelné společné aktivity v tělocvičně. Jako pedagogové oceňujeme profesionální přístup trenérů ke všem dětem, i k těm nejmladším, a připravenost a promyšlenost celé hodiny,“ chválila si spolupráci s Baníkem Sokolov ředitelka 1.MŠ Pionýrů Romana Veselková.

Volejbalisté Karlovarska - ilustrační foto.
O špičku extraligy se bijí také junioři Karlovarska

„Naše MŠ hodnotí nově navázanou spolupráci s FK Baníkem Sokolov jako veliký přínos nejen pro děti a pedagogy, ale také pro rodiče dětí, kteří chtějí zdravým životním stylem a sportem ovlivňovat budoucí vývoj svých dětí,“ s úsměvem přidala. Hlavním přínosem spolupráce druholigového klubu a mateřské školy je tedy pravidelná pohybová aktivita pro děti, rozvoj pohybových schopností a v neposlední řadě emoční stránka, která je spojená se soutěžními aktivitami. „Další bonus je možnost pro pohybově nadané děti z MŠ Pionýrů zapojit se do našich nejmenších kategorií přednostně,“ vysvětlil Hájek. „Na každou hodinu mají pro děti připravené nové pohybové aktivity, hry a pomůcky, kterými u dětí podporují a rozvíjejí všestranné pohybové schopnosti. Obrovským kladem je i ta skutečnost, že děti využívají dvou tělocvičen, a je tedy možné s nimi individuálně pracovat v malých skupinách, s přihlédnutím k individuálním a věkovým zvláštnostem. Při pohybových hrách se učí kromě tělesných dovedností i vzájemné kooperaci, ohleduplnosti, soutěživosti a hře fair play,“ doplnila závěrem Veselková. (fkb)