Z jednání STK

1) STK souhlasí se změnou pořadatelství v utkání OP mužů IV. kolo Sokol L. Kynžvart – S.V.Hleďsebe. Utkání se bude hrát v sobotu 4.9. od 15.00 hodin na hřišti S.V.Hleďsebe. Správní poplatek ve výši 200,- Kč bude stržen oddílu Sokol L. Kynžvart.

2) Termíny OP st. přípravek: Skupina Východ: FK Union Cheb A – 5.9. od 9.00 hodin, FK Union Cheb B – 19.9. od 9.00 hodin, FC Cheb – 9.10. od 9.00 hodin, Sokol Teplá – 25.9. od 9.00 hod. a 3.10. od 9.00 hodin, FC Fr. Lázně 24.10. od 13.00 hod. a Sokol V. Hleďsebe 12.9. od 14.00 hod. a 16.10. od 9.00 hod. Skupina Západ: Jiskra Aš - 25.9. od 9.00 hodin, FK Skalná 4.9. od 9.00 hod. a 18.9. od 9.00 hod., Strunal Luby 11.9. od 9.00 hod. a 9.10. od 9.00 hod., FC Jiskra Hazlov 3.10. od 9.00 hod., Jiskra Plesná 17.10. od 9.00 hod. a 24.10. od 9.00 hod.

3) Termíny OP ml. přípravek : Skupina Západ: FK Union Cheb A - 5.9. od 14.00 hod. a 19.9. od 14.00 hod., FK Union Cheb B - 11.9. od 9.00 hod. a 25.9. od 9.00 hod., Jiskra Aš – 9.10. od 9.00 hod. a 30.10. od 9.00 hod., FK Skalná 2.10. od 9.00 hod. a 17.10. od 9.00. Skupina Východ: FC Cheb - 9.10. do 13.00 hod. a 23.10. od 9.00 hod., Sokol L.Kynžvart - 11.9. od 10.00 hod. a 3.10. od 10.00 hod., Sokol Drmoul - 5.9. od 9.00 hod. a 26.9. od 9.00 hod., Sokol V.Hleďsebe 18.9. od 9.00 hod.a 17.10. od 14.00 hod.

4) Po dobu dlouhodobé nepřítomnosti sekretáře Jiskry Aš ho zastupuje Ladislav Vavřínek, 352 01 Aš, Táborská 16, e–mail: vav.sluzby@seznam.cz – mobil 721 465 466

5) STK projednala za přítomnosti sekretáře oddílu Sokol Stará Voda zápis mistrovského utkání OS mužů I. kola mezi družstvy Sokol Stará Voda – ZD Trstěnice B. Na základě zjištěných skutečností a konzultací s aparátem ČMFS se uvedené utkání kontumuje poměrem 3:0 ve prospěch oddílu ZD Trstěnice B. Podle RS OFS Cheb se oddíl Sokol Stará Voda trestá pořádkovou pokutou ve výši 5 000, Kč za neoprávněný start. Pokuta je splatná do 15 dnů po zveřejnění.

6) Oddíly mladších a starších přípravek obdržely písemně všechny termíny mistrovských turnajů, zápisy o utkání a složenky na úhradu vkladu ve výši 700,- Kč za mužstvo.

7) STK schvaluje odehraná utkání II.kola OP a OS mužů

8) Byla provedena kontrola zápisů a za zjištěné nedostatky uděluje družstvu Sokol Mnichov pořádkovou pokutu ve výši 500,- Kč – při mistr.utkání I. kola netekla teplá voda.

9) STK upozorňuje oddíly na uvádění počtu pořadatelů do zápisu o utkání. Od III.kola budou následovat finanční postihy.

10) STK projednala vystoupení družstva Sokol Třebeň z OS mužů. Uvedený oddíl se podle RS OFS Cheb trestá pořádkovou pokutou ve výši 10 000,- Kč.

Z jednání DK DK potrestala hráče:

- Petr Kaššai z oddílu Hrozňatov nepodmíněným zastavením závodní činnosti na dvě soutěžní utkání od 25.8.

DK projednala žádosti o prominutí zbytku trestu hráčům: Václav Volf z oddílu Sokol V.Hleďsebe, Rožánek Pavel z oddílu O.Studánka a Lukáš Ballo z oddílu Jiskra Plesná. DK OFS Cheb uvedeným hráčům tresty neprominula.

Zprávy KR

1) KR odsouhlasila delegace rozhodčích a DS v termínu 04.-05.09. 2010 a změny v termínu 28.-29.08.2010

2) Na KR se dostavili tito RO a absolvovali přezkoušení a opravné testy: Hyčka, Vokoun, Chrástecký, Štěřík, Topinka O., Martínek a Buzna, výše jmenovaní splnili požadavky KR.

3) Na KR se nedostavili RO Treml a Chval k provedení opravných testů. KR uděluje těmto RO poplatek 100,- Kč splatný do 08.09.2010

4) KR bere na vědomí přerušení činnosti těchto RO: Kuna Jan a Krampera Jan.

5) KR uděluje poplatek 100,-Kč RO Hyčkovi Pavlovi za nehlášení výsledku, splatný do 08.09.2010

6) KR bere na vědomí přerušení činnosti RO Strmisky Slavomíra a po proškolení byl zařazen na listinu DS.

7) Příští zasedání KR se uskuteční dne 01. 09. 2010 od 13.00 hod. v zasedací místnosti OFS Cheb.

Obsazení rozhodčích

04.-05.09.2010

OP muži 4. kolo

A1A0401 ZD Trstěnice A – FC J. Hazlov B SO 04.09 14:00 – Baťko, Makeš St, Makeš J.

A1A0402 Jiskra N. Kostel – Sokol Lipová B SO 04.09 10:30 – Rajtmajer.

A1A0403 Jiskra Plesná – T.Tři Sekery SO 04.09 17:00 – Treml.

A1A0404 Hrozňatov – Sokol D. Žandov B NE 05.09 10:30 – Novotný, Hlavatý, Šuma.

A1A0405 S.Velká Hleďsebe – S. L. Kynžvart SO 04.09 15:00 – Topinka J.

A1A0406 SU Hranice – Strunal Luby NE 05.09 16:00 – Balhar.

A1A0407 O. Studánka – FC Vojtanov NE 05.09 14:00 – Vošmik

OS muži 4. kolo

A1B0401 ZD Trstěnice B – Spartak Odrava NE 05.09 14:00 – Kroupa, Baťko, Rychtář.

A1B0402 S.Teplá B – Start Libá SO 04.09 17:00 – Makeš St. - rozdělit cestovné.

A1B0403 Sokol Mnichov – SK ZD Křižovatka NE 05.09 13:30 – Gendráč.

A1B0404 S. Stará Voda – SK Nebanice NE 05.09 15:00 – Chval.

OP žáků 3. kolo

E1A0302 Sokol D. Žandov – FK Union Cheb B NE 05.09 13:00 – Buzna.

E1A0303 Strunal Luby – T.Tři Sekery SO 04.09 10:30 – Tvrdík.

E1A0304 SU Hranice – FK Skalná SO 04.09 10:00 – Makeš Jak.

OP st. přípravek

sk. Západ 1. kolo

FK Skalná SO 04.09 0900 – Votruba, Martínek – FK Skalná

OP st.přípravek

sk. Východ 1. kolo

FK Union Cheb A NE 05.09 09:00 – Kobielský, Kobielský ml. – FK Union Cheb 2001

OP ml.přípravek

sk. Západ 1. kolo

FK Union Cheb A NE 05.09 14:00 – Dokulil, Votruba – FK Union Cheb 2001

OP ml. přípravek

sk. Východ 1. kolo

S.Drmoul NE 05.09 09:00 – Barczi, Rychtář – Sokol Drmoul

Změny v obsazení RO

28.08.-01.09.2010

OP muži 3. kolo

A1A0301 O. Studánka – ZD Trstěnice A NE 29.08 14:00 – Rajtmajer.

A1A0302 FC Vojtanov – SU Hranice SO 28.08 17:00 – Vošmik.

A1A0303 Strunal Luby – S. L. Kynžvart – SO 28.08 17:00 – Makeš St.

A1A0304 S. Velká Hleďsebe – Hrozňatov SO 28.08 15:00 – Rajtmajer, Topinka J., Rychtář.

OS muži 3. kolo

A1B0301 1. FC Krásná 2004 – ZD Trstěnice B NE 29.08 15:00 – Topinka O., Zdvihal. A1B0303 SK Nebanice – Sokol Mnichov NE 29.08 14:00 – Makeš St. A1B0305 Start Libá – Sp.Odrava SO 28.08 10:00 – Topinka O., Strmiska ml.

OP žáků 2 kolo

E1A0202 FK Skalná – Str. Luby SO 28.08 14:00 Topinka O. E1A0203 T.Tři Sekery – Sokol D.Žandov NE 29.08 13:00 – Baťko.

(ms)