Obsazení rozhodčích

Přátelská utkání

PR001 FC Františkovy Lázně – Jiskra Aš SO 16.01. 14:00 Kobielský – FC Fr. Lázně. TU002 Turnaj MASTER CUP 2010 SO 16.01. 09:00 – Vošmik, Rajtmajer – SH Skalná

Zprávy KR:

1) KR odsouhlasila program semináře RO dne 16.-17.01.2010

2) KR bere na vědomí následující omluvy RO na seminář:

Henych Karel – delegace UEFA ME ve futsalu Maďarsko

Chrástecký František – pouze 16.01.2010 zaměstnání

Žák Václav – pokud nebude ukončení výluky pracovní důvody

Dokulil Matěj – lyžařský výcvik

Šuma Jakub – studijní důvody

KR upozorňuje tyto rozhodčí, že náhradní seminář bude stanoven v jeden termín na OFS Cheb a poplatek 500,-Kč zůstává v platnosti!!

3) KR schvaluje obsazení přátelského zápasu a turnaje starých gard .

4) KR obdržela dopis od RO Procházky Filipa z OFS Sokolov ohledně zájmu působení v OFS Cheb. Odpověď zpracuje předseda KR OFS Cheb Josef Novotný a zašle výše jmenovanému.

5) KR schválila kriteria pro hodnocení rozhodčích s kterým budou rozhodčí seznámeni na semináři.

6) Příští zasedání KR se uskuteční dne 05.08.2009 od 13,00hod. v zasedací místnosti OFS Cheb.

(peno)