Z jednání VV OFS Cheb
1)VV OFS Cheb doporučuje v rámci akce Zelený trávník podpořit požadavek oddílu FC Fr. Lázně. Zmiňovaný oddíl vypracoval na základě požadavků všechny podklady, které budou zaslány na ČMFS. Zároveň VV OFS Cheb projednal možnost bezplatného zapůjčení hřiště pro žákovské okresní výběry. Oddíl toto bezplatné zapůjčení přislíbil.
2) VV OFS Cheb schválil nominaci pěti funkcionářů fotbalu, kteří dne 3. března 2010 vstoupí v rámci vyhlášení nejlepších sportovců okresu Cheb do Fotbalové síně slávy . Jsou to Milan Molnár – Sokol Lipová, Karel Němeček – FC Fr.Lázně, Josef Schveinert – FK Skalná, Milan Špička – ZD Trstěnice a Josef Strmiska – předseda STK.
3) Oddílem Hrozňatov byla předložena a podepsána smlouva o půjčce
4) Předseda komise rozhodčích informoval o proběhnutém školení rozhodčích okresu Cheb
5) VV souhlasí, aby Josef Hlavatý byl navržen k postupu jako rozhodčí I.B třídy
6) VV ukládá J. Novotnému převzít žákovské dresy od p.Sváty
7) VV byl seznámen se zahájením zimního turnaje mužů, který se bude hrát na UT na hřišti FC Cheb. Zahájení turnaje bude zítra

Zprávy KR
1) KR odsouhlasila delegace na 1.kolo ZT OFS Cheb
2) KR schvaluje navržení RO Hlavatého Josefa do KKFS a podává podnět ke schválení VV OFS Cheb.
3) Semináře se nezúčastnili tito rozhodčí: Chrástecký, Žák, Votruba, Dokulil, Rychtář a Šuma. Tito rozhodčí se dostaví dne 03.02.2010 v 16,00hod. na OFS Cheb, poplatek je stejný jako v případě semináře ve dnech 16.-17.1.2010 – 500,-Kč. RO kteří se nezúčastnili semináře, nebudou do jeho absolvování delegováni k zápasům řízenými OFS Cheb.
4) Opravných zkoušek dne 03.02.2010 v 16,00hod. na OFS Cheb se zúčastní tito rozhodčí: Hyčka, Chval, Strmiska, Topinka O., Treml a Vokoun.
5) KR děkuje všem rozhodčím a delegátům za kladný přístup k semináři, až na jeden případ vše proběhlo v pořádku. RO Barczi se dostaví dne 03.02.2010 v 16,00hod. na OFS Cheb.
6) KR děkuje za poskytnuté občerstvení rozhodčímu Kroupovi Jiřímu.
7) KR děkuje majitelům a personálu hotelu Melodie ve Františkových Lázních za celkové služby a vzornou obsluhu při semináři rozhodčích OFS Cheb.
8) Příští zasedání KR se uskuteční dne 03.02.2010 od 16,00hod. v zasedací místnosti OFS Cheb.

Obsazení rozhodčích
zimní turnaj v Chebu
1.kolo 23.01.2010

A1O0101 23.1.10 – 09.00 FK Skalná – S.L.Kynžvart – Rajtmajer – Chládek, Vošmik. A1O0102 23.1.10 – 11.30 hod. – FC Cheb – Hrozňatov – Vošmik – Rajtmajer, Chládek. A1O0103 23.1.10 – 14.00 hod. – Jiskra Aš – FC Jiskra Hazlov – Chládek – Vošmik, Rajtmajer.

(ms)