Aš - Přeměna části kulturního centra LaRitma v Aši na základní uměleckou školu pokračuje. Už proběhly bourací práce, odstraňování pařezů a dalších zbytků zeleně a hotové je také hloubení základů.

Autor: Deník / Simeonová Václava