Galerie: Soud s kuplíři z Chebska

Yonatan Halbror (vlevo) a Moshe Dasht (vpravo) s tlumočníkem Yonatan Halbror (vlevo) a Moshe Dasht (vpravo) s tlumočníkem Emilie Balogová, Lucie Bukovjanová, Diana Blochová a Monika Kozlová (zleva) Diana Blochová, Monika Kozlová, Matylda Kovářová a Božena Školeková (zleva) Moshe Dasht Matylda Kovářová Emilie Balogová, Lucie Bukovjanová, Diana Blochová, Monika Kozlová, Matylda Kovářová a Božena Školeková (zleva) Emilie Balogová, Lucie Bukovjanová, Diana Blochová, Monika Kozlová a Matylda Kovářová (zleva)