Galerie: V Gerlachovském domě objevili při opravě sklep. Sloužil ke skladování jídla

Sklepní prostor, o kterém se dosud nevědělo, se podařilo odkrýt v Gerlachovském domě v Dřevěné ulici při rekonstrukci budov národopisného oddělení Západočeského muzea v Plzni. Prostor byl objeven v závěru roku 2021, při provádění stavebních prací při celkové rekonstrukci obou budov Národopisného oddělení. Objevený prostor ukazuje vedoucí Národopisného oddělení Michal Chmelenský. Na počátku ledna v prostoru provedli průzkum archeologové muzea. Objevený sklepní prostor byl pro stavebníky překvapením, protože není zanesen v plánech domu. Nejstarší plány, které jsou k dispozici, pochází z přelomu 19. a 20. století. Na nich už sklep není zakreslen. Podle částečné zazdívky objeveného prostoru odhadují zaměstnanci muzea, že by prostor mohl souviset s barokní přestavbou domu, kdy vzniklo schodiště, pod kterým se nachází. Byly nalezeny artefakty z poloviny 19 století, podle nichž lze usuzovat, že se v té době muselo podloží dosypávat a zpevňovat, aby se nebortily zdi objektu nad sklepem. Dvorní trakty historických domů kolem dnešního náměstí Republiky byly stavebně problematické, protože na původní základy, které sloužily pouze pro dřevěné stavby, se postupně dostavovaly podstatně těžší stavby kamenné. Proto docházelo k zasypávání sklepních prostor, aby se stavba nad nimi nebortila a byla stabilní. K tomu zřejmě došlo i v tomto případě. Odkrytý sklep byl zřejmě využíván pro skladování. Usuzovat tak lze podle dochovaného kovového oka v klenbě, které sloužilo k zavěšení skladovaných předmětů, zřejmě potravin, dodává Jiří Orna, ředitel Západočeského muzea v Plzni. Celková rekonstrukce obou objektů by měla být ukončena v závěru roku 2023. Gerlachovský dům v Dřevěné ulici. Štít Gerlachovského domu v Dřevěné ulici. Gerlachovský dům v Dřevěné ulici.