Na tyto všechny projekty byla poskytnuta finanční podpora z Evropského fondu regionálního rozvoje v celkové výši přibližně 50 milionů korun a ze státního rozpočtu České republiky přes tři miliony korun. Pětice osob svým organizovaným jednáním způsobila celkovou škodu téměř 16 milionů korun. Kriminalisté v rámci tohoto případu zajistili několika obviněným majetek, a to v celkové výši zhruba 12 milionů korun.

„Vzhledem k tomu, že se jedná i o finanční prostředky z Evropského fondu regionálního rozvoje, tak dohled nad případem převzal Úřad evropského veřejného žalobce sídlící v Lucembursku. Jedná se o nezávislý orgán Evropské unie, který má pravomoc ve všech závažných trestných činech proti rozpočtu Evropské unie a vůbec proti jejím ekonomickým zájmům, jako jsou podvody týkající se evropských fondů či mezistátní podvody," řekl mluvčí krajských policistů Jakub Kopřiva.

Kriminalisté podle něj zahájili trestní stíhání pěti fyzických osob ve věku 32, 42, 46, 68 a 68 let a čtyř právnických osob, které obvinili ze spáchání zvlášť závažných zločinů účast na organizované zločinecké skupině, poškození finančních zájmů Evropské unie, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě a dotačního podvodu. Vyšetřování všech těchto pěti osob probíhá na svobodě. V případě prokázání viny hrozí pětici obviněných osob trest odnětí svobody až na dvanáct let.

Organizovanou skupinu měl podle policistů řídit osmašedesátiletý muž, který v roce 2008 vytvořil skupinu fyzických a právnických osob. Prostřednictvím svého vlivu měl zajistit pro sebe, rodinné příslušníky či jemu loajální osoby strategické pozice v organizacích založených za účelem podpory rozvoje regionu formou vzdělávacích, kulturních a sociálních činností, tedy činností podporovaných zejména dotačními programy Evropské unie. Tyto organizace byly následně jednak žadateli o dotaci ze strukturálních fondů Evropské unie a státního rozpočtu České republiky, ale také účastníky výběrových či poptávkových řízení na dodávky služeb v dotovaných projektech. Jednat měly s úmyslem přípravy a následné realizace projektů spolufinancovaných z dotačních programů za účelem získání finančních prostředků ve prospěch jednotlivých organizací, které měl skrytě řídit právě osmašedesátiletý muž. Ten působil od roku 2014 v několika různých funkcích v několika spolcích a měl rozhodující vliv na činnost regionální obecně prospěšné společnosti, regionální společnosti s ručením omezením a také regionálního zapsaného spolku. Cílem osmašedesátiletého muže bylo získání finančních prostředků z dotačních titulů na jím připravované projekty a za tím účelem řídil činnost ostatních osob v organizované skupině.

Policisté dále uvedli, že od roku 2015 do roku 2023 měla pětice osob po předchozí domluvě v organizované skupině fungovat v jednotlivých rolích a krocích, které byly organizovány tak, aby na sebe navazovaly a navenek budily zdání legálnosti a správnosti. Šestačtyřicetiletá žena, která byla s osmašedesátiletým mužem v příbuzenském vztahu, byla jednatelkou jedné ze spřízněných společností, dvaatřicetiletý muž byl specialistou na veřejné zakázky svazku tvořeného z několika obcí a měst z Karlovarského kraje, dvaačtyřicetiletá žena byla ředitelkou obecně prospěné společnosti a osmašedesátiletá žena byla předsedkyní představenstva zapsaného spolku.

Osmašedesátiletý muž měl zároveň působit i na další osoby navázané na jednotlivé projekty či na osoby zaměstnané v těchto společnostech. Jeho cílem bylo, aby vítězem poptávkového, výběrového či zadávacího řízení, a tedy konečným dodavatelem služeb byli výše uvedení, konkrétně regionální společnosti s ručením omezením či obecně prospěšná společnost, na které měl výrazný vliv.