O nových objevech v česko-německé historii umění se v uplynulých dnech navzájem informovali kunsthistorici a galeristé z obou stran hranice na sedmém sympoziu pro české a německé umění v Chebu pořádaném tradičně v rámci letního Festivalu uprostřed Evropy. Téma německých umělců v Česku a českých v Německu nebylo kvůli ideologickým překážkám v minulém století téměř vůbec zkoumáno.

Odborníci z obou zemí se v Chebu tentokrát dozvěděli podrobnosti o grafické tvorbě secesního výtvarníka Heinricha Vogelera, jejíž zřejmě nejbohatší soubor nyní vystavuje Galerie umění Karlovy Vary. Pochází z období, kdy autor budoval v severoněmecké umělecké kolonii Worpswede svůj Barkenhoff - pohádkový dům a symbol ostrova věčné harmonie. Jáchymovský rodák Maximilian Hüttisch byl na pražské akademii žákem u mistrů Thieleho, Nowaka a Švabinského. Po válce skončil s přesídlenci v Mnichově, kde je právě nyní jeho dílo vystavováno. Galeristé v Regensburgu objevili dosud neznámou pozůstalost polozapomenutého abstraktního výtvarníka Morize Melzera a rovněž mu zde na jaře uspořádali reprezentativní výstavu.

Arno Pařík z Židovského muzea v Praze představil obdivuhodnou činnost pražského galeristy dvacátých a třicátých let Hugo Feigla, bratra malíře Bedřicha Feigla z legendárního sdružení Osma. Jako kritik, sběratel a kurátor uspořádal v Praze za 8 let před svou emigrací do New Yorku v roce 1938 na šedesát zásadních výstav spojujících moderní české a evropské umění. Podobně velkolepé jsou kulturní zásluhy pražského německého spisovatele a "diplomata umění" 20. let Johanesa Urzidila nebo sochaře počátku minulého století Franze Metznera ze skupiny Gustava Klimta, autora plastik pro slavný modernistický palác Vídeňské bankovní jednoty v Praze na Příkopech nebo Památníku bitvy národů v Lipsku.

Pražský sběratel umění a nakladatel Patrik Šimon představil nové přírůstky své sbírky od německých a židovských umělců v Čechách z první poloviny 20. století. "Tato průběžně doplňovaná a odborně zpracovávaná sbírka se stala důležitým kulturním fenomenem, její rozsah a kvalita jsou imponující," uvedla historička umění Jana Orlíková, hlavní organizátorka chebského sympozia. Letošní ročník byl podle ní velmi vydařený, sešly se již dvě desítky pro věc zapálených odborníků z významných českých a německých uměleckých institucí.

(fue-tk)