Letní výstavní program galerie výtvarného umění (GVU) v Chebu, zahájený 26. června otevřením výstavy Franze Rumplera, doplňuje právě dnes zpřístupněná výstava kreseb italských mistrů 17. století. „Soubor přibližně 90 prací významných italských malířů, především z římského a florentského okruhu, je součástí velké sbírky téměř čtyř set kreseb různé provenience z majetku Vědecké knihovny v Olomouci,“ uvedla pracovnice GVU Venuše Hofrajtrová.

Výstavní kolekce je v hlavní budově galerie rozdělena do dvou částí. V Kabinetu kresby a grafiky jsou instalovány kresby mistrů z florentského okruhu a v malém sále ve druhém patře jsou umístěny práce římské, benátské, boloňské a milánské provenience. Expozice je otevřena od 12. července do 21. září 2008 denně mimo pondělí, a to od 9 do 12 a od 12,30 do 17 hodin.