Slavnostní vernisáží od 19.30 hodin otevírá ve čtvrtek 27. března Galerie výtvarného umění v Chebu významnou výstavu - Art brut v českých zemích. Expozice předkládá na vybraných exponátech zatím nejucelenější přehled o tvorbě téměř padesáti tvůrců z Čech, Moravy a Slezska, kteří jsou zařazováni do oblasti art brut, tedy umění v původním, surovém (syrovém) stavu. Exponáty zapůjčili Městské muzeum Nová Paka, Muzeum umění Olomouc, Psychiatrická léčebna v Kroměříži, Sbírka Evy a Jana Jan Švankmajerových a soukromí majitelé.