Na počest narození Karla Hynka Máchy se bude také v Městké knihovně v Chebu pořádat festival Den poezie.
„Jde sice o devátý ročník, ale my budeme poezii 'oslavovat' počtvrté,“ sdělila vedoucí chebské knihovny Marie Mudrová. Pro letošní ročník k je vybrané téma 'Poezie na drátě'.

Od 9. do 23. listopadu se mohou čtenáři těšit na vyzdobenou knihovnu – ta se zaplní papírky s básničkami, které budou zavěšené na drátku.
„Také vytvoříme koutek 'nadrátované' poezie, ve kterém si čtenáři mohou připomenout 'prokleté básníky' a další avantgardní poety,“ dodala Mudrová.
Dětská knihovna také nezústane pozadu. Malí čtenáři se budou také bavit. Jako jeden z programů připravili hnihovníci hru, ve které si děti vytáhnou z klobouku na lístku tři technické výrazy. Poté dostanou za úkol z nich složit básničku.
Chebanům se Den poezie zamlouvá.

„Takových akcí by mělo být víc,“ pověděl dvaadvacetiletý Jaroslav Slavík z Chebu. „Do knihoven chodí stále méně mladých lidí. Myslím, že i většina z nich přichází hlavně kvůli studijním materiálům. Ale myslím, že takovými akcemi pro menší děti si knihovníci vychovávají budoucí čtenáře,“ dodal.